Quy định pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán chuyển nghiệp năm 2023

nhà đầu tư chứng khoán chuyển nghiệp

Quy định pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán chuyển nghiệp năm 2023

Để tham gia vào thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư phải là người có những kiến thức nền tảng cốt lõi, cần xây dựng cho mình một hệ thống những thông tin thiết thực và cần trang bị cho bản thân những điều quan trọng. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ các vấn đề về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

nhà đầu tư chứng khoán chuyển nghiệp

Chứng khoán là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại chứng khoán sau đây:

– Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

– Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;

– Chứng khoán phái sinh;

– Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bao gồm những ai?

Căn cứ theo Điều 11 Luật Chứng khoán 2019, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bao gồm những đối tượng sau đây:

– Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;

– Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

– Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;

– Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

– Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

Theo đó, tại quy định cũ của Luật Chứng khoán 2006 thì nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp chỉ bao gồm một số tổ chức đặc thù như ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Giấy tờ của cá nhân để xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Theo Điều 5 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì để được xác định là nhà đầu tư chứng khoán, cá nhân phải có những tài liệu sau đây:

(1) Đối với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

– Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

– Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực.

(2) Đối với cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng

– Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

– Xác nhận của các công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán về giá trị thị trường của các danh mục chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch tại thời điểm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

(3) Đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng

– Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

– Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả trong năm gần nhất trước thời điểm xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Trên đây là những quy định của pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán chuyển nghiệp. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook