Nguyên tắc, trình tự xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2022

Quy định về quan trắc môi trường

Nguyên tắc, trình tự xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Nguyên tắc, trình tự xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

Áp dụng nguyên tắc sau đây khi xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Căn cứ vào Điều 2 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018

Đầu tiên, về hình thức xử phạt

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính liên quan về an toàn thực phẩm, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính mà còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau

+ Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 12 tháng.

+ Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm từ 01 tháng đến 06 tháng, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 01 tháng đến 24 tháng.

Thứ hai, về mức phạt tiền

+ Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an toàn thực phẩm là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức, trừ các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 4; khoản 6 Điều 5; khoản 5 Điều 6; khoản 7 Điều 11; các khoản 1 và 9 Điều 22; khoản 6 Điều 26 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018.

+ Đối với cũng một hành vi thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nguyên tắc, trình tự xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Do mức phạt trên 500.000 đồng sẽ áp dụng thủ tục xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Điều 57, 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bởi Khoản 29 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi năm 2020. Theo đó thủ tục xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo trình tự:

Bước 1:  Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính.

Biên bản vi phạm hành chính phải được lập tại nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Bước 2: Ký biên bản vi phạm hành chính

Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký.

Nguyên tắc, trình tự xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Bước 3: Giao biên bản vi phạm hành chính

Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản. Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, trừ trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa.

Trường hợp có sai sót trong cách xử lý vi phạm hành chính  hoặc nội dung không thể hiện đầy đủ, chính xác thì khi ra quyết định xử phạt phải kiểm tra số liệu của vụ án vi phạm hành chính. Việc xác minh thông tin trong trường hợp vi phạm hành chính được thực hiện như một hành động kiểm soát. Nhật ký kiểm tra là tài liệu bổ sung vào nhật ký vi phạm hành chính  được ghi vào nhật ký xử phạt.

Sổ đăng ký vi phạm hành chính có thể được lập và gửi dưới dạng điện tử nếu trụ sở của người bị xử phạt, người có hành vi vi phạm hoặc tổ chức đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng và công nghệ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Nguyên tắc, trình tự xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nhằm giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về Nguyên tắc, trình tự xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm năm 2022

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook