Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ năm 2022

thi hành án dân sự

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Khái niệm tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ vào Điều 70 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010, năm 2019:

Điều 70. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm.

Do đó:

– Công ty bảo hiểm tương hỗ là công ty được thành lập theo Luật bảo hiểm: Công ty bảo hiểm tương hỗ được thành lập khi đã nhận được giấy phép thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, trước khi xin giấy phép thành lập và hoạt động, các thành viên sáng lập phải ký thỏa thuận để phục vụ cho việc thành lập công ty bảo hiểm lẫn nhau.

– Duy trì hoạt động của công ty bảo hiểm tương hỗ: Phí bảo hiểm do các thành viên của công ty bảo hiểm tương hỗ trả cho công ty bảo hiểm tương hỗ

– Mục đích thành lập tổ chức là hỗ trợ và giúp đỡ các tổ chức bảo hiểm lẫn nhau: Khác với công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm được công ty ngắn hạn và nước ngoài. chi nhánh, công ty bảo hiểm tương hỗ không được thành lập để kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động  bảo hiểm. , được tạo ra để hỗ trợ các thành viên của tổ chức. Trong chức năng này, các tổ chức bảo hiểm tương hỗ giống với các hiệp hội nghề nghiệp hơn là các công ty và công ty con nước ngoài.

– Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ: Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ là chủ thể vừa là chủ sở hữu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ (các chủ sở hữu chia sẽ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ), vừa là bên mua bảo hiểm (tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm)

– Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có tư cách pháp nhân: Có tài khoản ngân hàng riêng (có tài sản độc lập), có trụ sở riêng, có khả năng chịu trách nhiệm dân sự, hình sự đối với hoạt động của chính tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Căn cứ vào Điều 2 Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ bao gồm:

Thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là bên mua bảo hiểm vừa là chủ sở hữu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tư cách thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ:

– Chủ sở hữu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ: Chủ sở hữu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ, khoản lỗ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trong phạm vi số phí bảo hiểm đã đóng cho tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

– Bên mua bảo hiểm đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ: Bên mua bảo hiểm là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng giao kết hợp đồng bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm với tổ chức bảo hiểm tương hỗ, đồng thời phải thực hiện các nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm trong quan hệ bảo hiểm này.

Theo đó, thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa chịu trách nhiệm về tài chính của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, cũng vừa là bên được bảo hiểm, thực hiện các nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ, dựa trên phí đóng vào tổ chức và hợp đồng bảo hiểm đã giao kết.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên là các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động trong cùng một lĩnh vực, ngành nghề hoặc sinh sống trên cùng một địa bàn và có cùng loại rủi ro

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ cũng có tư cách pháp nhân như doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tuy nhiên mục đích hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ là nhằm tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau (qua hoạt động kinh doanh bảo hiểm), khác với 02 chủ thể trên (chỉ nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận từ doanh thu của hoạt động kinh doanh bảo hiểm).

Các thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải là chủ thể tổ chức, cá nhân Việt Nam, cùng hoạt động trong một lĩnh vực (như bảo hiểm, môi giới bảo hiểm) trên cùng một địa bàn (như tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh). Do đó, các chi nhánh nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước tại Việt Nam không được tham gia vào tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Để phân biệt với các chủ thể khác, thể hiện rõ tính chất tương hỗ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, tên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải thể hiện rõ tính chất tương hỗ và phải có cụm từ “Bảo hiểm tương hỗ”, viết tắt là “BHTH”.

Các thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ đều có quyền tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Do các thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ có tư cách chủ sở hữu đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ, nói cách khác là đồng sở hữu đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ, nên cũng có quyền tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức này.

Hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát được thực hiện theo điều lệ, nội quy, quy chế của tổ chức bảo hiểm tương hỗ và quy định của pháp luật.

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh trong phạm vi vốn và tài sản của mình

Do tổ chức bảo hiểm tương hỗ được thành lập với tư cách pháp nhân, nên phải tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh trong phạm vi vốn và tài sản của mình. Ngoài ra, thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ, khoản lỗ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trong phạm vi số phí bảo hiểm đã đóng cho tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Tuy nhiên, phí đóng của thành viên cũng là tài sản của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook