Nguyên tắc thi đua, khen thưởng năm 2023

Nguyên tắc Thi đua, khen thưởng
Thi đua, khen thưởng là một bộ phận  quan trọng của đời sống xã hội, là động lực  phát triển kinh tế – xã hội bền vững và thúc đẩy bảo vệ hệ thống chính trị – xã hội. Phong trào noi gương khen thưởng cá nhân, tập thể  rất phổ biến, hầu hết các cơ sở, tổ chức đều thực hiện phong trào này. Vậy nguyên tắc xét thi đua và đề nghị được quy định như thế nào?

Nguyên tắc Thi đua, khen thưởng

Căn cứ pháp lý

– Luật số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thi đua khen thưởng sau đây gọi tắt là Luật Thi đua khen thưởng 2003.

– Luật số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Nguyên tắc thi đua

Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khoản 1 Điều 6 Luật Thi đua, khen thưởng 2003 quy định nguyên tắc thi đua gồm:

– Tự nguyện, tự giác, công khai;

– Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

Việc thi đua được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác và công khai, ngoài ra thi đua cần thực hiên dựa trên nguyên tắc đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

Nguyên tắc Thi đua, khen thưởng

Nguyên tắc khen thưởng

Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khoản 2 Điều 6 Luật Thi đua, khen thưởng 2003 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi bổ sung 2013 quy định nguyên tắc khen thưởng gồm:

– Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;

– Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được;

– Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

– Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

Theo đó, nguyên tắc khen thưởng phải được thực hiện một cách  chính xác, công khai, công bằng, kịp thời. Cá nhân, tập thể khi tham gia vào các phong trào mà hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thi có thể tặng nhiều lần đối với một hình thức khen thưởng.

Việc khen thưởng phải phù hợp như thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn được khen thưởng mức cao hơn,….tăng khích lệ, động viên cho các cá nhân, tập thể có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác.

Ngoài ra, tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đú, khen thưởng quy định nguyên tắc khen thưởng như sau:

– Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được.

– Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung; trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy định chung.

Nguyên tắc Thi đua, khen thưởng

Nguyên tắc chung trong thi đua, khen thưởng

Khoản 3 Điều 6 Luật Thi đua, khen thưởng 2003 quy định như sau:

Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Nguyên tắc Thi đua, khen thưởng

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook