Nguyên tắc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm năm 2022

Người bị tuyên bố chết trở về thì xử lý như thế nào?

Nguyên tắc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Nguyên tắc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới được cung cấp bởi cá nhân, tổ chức trong nước hoặc nước ngoài, bao gồm các hoạt động:

– Tư vấn bảo hiểm

– Đánh giá rủi ro bảo hiểm

– Tính toán bảo hiểm

– Giám định tổn thất

– Hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm

Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới không phải dịch vụ bảo hiểm qua biên giới nên điều kiện để thực hiện dịch vụ này cũng không quá khắt khe như điều thực hiện dịch vụ bảo hiểm qua biên giới.

Nguyên tắc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Nguyên tắc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Nguyên tắc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm là bộ định hướng chủ đạo để các chủ thể cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước thực hiện các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm một cách thống nhất, phù hợp với quy định trong quy phạm pháp luật và quy phạm đạo đức.

Căn cứ Khoản 1 Điều 93a Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019, nguyên tắc cung cấp dịch vụ phụ trợ bao gồm 03 nguyên tắc cơ bản sau:

Trung thực, khách quan, minh bạch; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan

Hoạt động phụ trợ bảo hiểm, cũng giống với hoạt động bảo hiểm, phải được thực hiện một các trung thực giữa các bên tham gia (bên cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, bên sử dụng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm), khách quan (không thực hiện dựa trên các yếu tố chủ quan mà thực hiện dựa trên các căn cứ khách quan chung, nguyên tắc, pháp luật, điều lệ,…),

minh bạch (dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải được thực hiện công khai, có biểu giá rõ ràng, thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước tại Việt Nam thông qua các hoạt động báo cáo, đóng thuế, hợp tác khi có thanh tra, kiểm tra).

Việc thực hiện dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải đảm bảo các chủ thể có liên quan đến hoạt động này, bao gồm cả chủ thể cung cấp dịch vụ, chủ thể sử dụng dịch vụ, Nhà nước, đại lý, bên môi giới,… đều được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Nếu một trong các chủ thể trên bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, tức là hoạt động thực hiện dịch vụ phụ trợ bảo hiểm có yếu tố vi phạm pháp luật.

Nguyên tắc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Tuân theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm

Trong các hoạt động phụ trợ bảo hiểm, có nhiều hoạt động được đòi hỏi các yêu cầu về chuyên môn, tiêu chuẩn, trình độ kỹ thuật khi thực hiện.

Ví dụ:

Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động giám định tổn thất bảo hiểm phải đáp ứng các tiêu chuẩn của giám định viên theo pháp luật về thương mại.

Bản thân hoạt động giám định phải được thực hiện đúng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về giám định theo pháp luật về thương mại (cụ thể là Điều 255 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005).

Tuân theo quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp do tổ chức xã hội – nghề nghiệp ban hành

Tổ chức xã hội – nghề nghiệp là tổ chức tập hợp các cá nhân, tổ chức cùng hoạt động nghề nghiệp, tổ chức này được thành lập và hoạt động nhằm hỗ trợ các thành viên trong hoạt động nghề nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Các tổ chức xã hội – nghề nghiệp thường ban hành các quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp, các thành viên trong tổ chức có trách nhiệm thực hiện theo các quy tắc này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của chính các thành viên đó, thành viên khác hay tổng thể các chủ thể hoạt động trong ngành nghề này.

Cụ thể trong trường hợp này là cá nhân, tổ chức hoạt động trong ngành nghề bảo hiểm, cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn Nguyên tắc cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook