Nguồn ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của tổ chức được lấy từ đâu?

Nguồn ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của tổ chức được lấy từ đâu?

Nguồn ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của tổ chức được lấy từ đâu? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Nguồn ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của tổ chức được lấy từ đâu?

Các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của tổ chức

Khoản 1 Điều 4 Thông tư 20/2022/TT-NHNN quy định các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức như sau:

– Mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ theo các cam kết, thỏa thuận giữa Nhà nước, Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương với nước ngoài. Nguồn tài trợ, viện trợ là các khoản kinh phí từ ngân sách hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;

– Mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. Nguồn tài trợ, viện trợ là nguồn tiền đóng góp tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong nước và/hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ, viện trợ;

– Mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ cho các chương trình, các quỹ, dự án do tổ chức trong nước và/hoặc tổ chức ở nước ngoài thành lập nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển trong các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục (tài trợ học bổng), y tế. Nguồn tài trợ là nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ.

Khoản 2 Điều 4 Thông tư 20/2022/TT-NHNN quy định các trường hợp mua, chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của tổ chức để phục vụ mục đích khác như sau:

– Trả thưởng cho người không cư trú là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tham gia các chương trình, cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam theo các quy định của pháp luật có liên quan. Nguồn tiền trả thưởng từ người không cư trú là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc người cư trú là tổ chức;

– Chuyển tiền một chiều ra nước ngoài cho các mục đích dưới đây từ nguồn tài trợ tiếp nhận của người không cư trú là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài:

+ Phân bổ tiền tài trợ cho các thành viên ở nước ngoài tham gia thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và nước ngoài;

+ Hoàn trả tiền tài trợ thực hiện các dự án ở Việt Nam theo các cam kết, thỏa thuận với bên nước ngoài.

Nguồn ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của tổ chức được lấy từ đâu?

Nguồn ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài cho các mục đích quy định tại Điều 4 Thông tư 20/2022/TT-NHNN bao gồm những nguồn sau đây:

– Ngoại tệ trên tài khoản thanh toán.

– Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ.

– Ngoại tệ mua của ngân hàng được phép.

Mức ngoại tệ tổ chức được mua, chuyển, mang ra nước ngoài là bao nhiêu?

– Mức ngoại tệ mua, chuyển ra nước ngoài trong các trường hợp mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ cho các chương trình, các quỹ, dự án do tổ chức trong nước và/hoặc tổ chức ở nước ngoài thành lập nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển trong các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục (tài trợ học bổng), y tế. Nguồn tài trợ là nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ căn cứ vào số tiền ghi trên giấy tờ, chứng từ có liên quan nhưng tối đa không vượt quá 50.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương một lần chuyển tiền.

– Mức ngoại tệ mua, chuyển, mang ra nước ngoài trong các trường hợp còn lại quy định tại Điều 4 Thông tư 20/2022/TT-NHNN sẽ căn cứ vào số tiền ghi trên giấy tờ, chứng từ có liên quan:

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Nguồn ngoại tệ chuyển, mang ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của tổ chức được lấy từ đâu? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook