Người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc năm 2022

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán đối với cá nhân

Người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc năm 2022

Người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc năm 2022

Người giám định tư pháp theo vụ việc

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ tiêu chuẩn sau đây có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc:

– Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt;

– Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên.

Trong trường hợp người không có bằng đại học nhưng có kiến ​​thức chuyên sâu và  kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực cần thẩm định thì có thể được lựa chọn làm chuyên gia pháp lý tùy từng trường hợp.

Người giám định tư pháp  thực hiện việc giám định trong từng trường hợp khi có yêu cầu hoặc yêu cầu giám định theo quy định của luật này.

Người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc năm 2022

Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc phải có đủ điều kiện sau đây:

– Có tư cách pháp nhân;

– Có hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung được trưng cầu, yêu cầu giám định;

– Có điều kiện về cán bộ chuyên môn, cơ sở vật chất bảo đảm cho việc thực hiện giám định tư pháp.

Hội đồng giám định tư pháp giám định từng cá nhân trên cơ sở trưng  cầu hoặc trưng cầu giám định. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm tiếp thu và phân công  người có trách nhiệm trình bày ý kiến ​​tư pháp. Bộ, cơ quan  sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ chuẩn bị ý kiến ​​pháp lý theo yêu cầu của luật sư chuyên nghiệp.

Người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc năm 2022

Công nhận và đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

– Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bộ, cơ quan ngang bộ khác, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để ra quyết định công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để đáp ứng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng.

– Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn cấp tỉnh có trách nhiệm giới thiệu cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện ngoài danh sách đã công bố để thực hiện giám định.

– Danh sách kèm theo thông tin về chuyên ngành giám định, kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc được đăng tải, rà soát và cập nhật trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập danh sách chung.

– Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng lựa chọn, quyết định việc trưng cầu giám định.

Trong trường hợp đặc biệt, người trưng cầu giám định có thể trưng cầu cá nhân, tổ chức chuyên môn có đủ tiêu chuẩn, điều kiện không thuộc danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đã công bố để thực hiện giám định nhưng phải nêu rõ lý do trong quyết định trưng cầu.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu Người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc năm 2022.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook