Người nước ngoài có được bổ nhiệm giữ các chức vụ trong tổ chức tôn giáo Việt Nam không?

Người nước ngoài có được bổ nhiệm giữ các chức vụ trong tổ chức tôn giáo Việt Nam không?

Người nước ngoài có được bổ nhiệm giữ các chức vụ trong tổ chức tôn giáo Việt Nam không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Người nước ngoài có được bổ nhiệm giữ các chức vụ trong tổ chức tôn giáo Việt Nam không?

Người nước ngoài có được bổ nhiệm giữ các chức vụ trong tổ chức tôn giáo Việt Nam không?

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 50 Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016 quy định về phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài như sau:

“Điều 50. Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài

1. Phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài bao gồm các trường hợp sau đây:

a) Tổ chức tôn giáo Việt Nam phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam;

b) Tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử cho công dân Việt Nam ở Việt Nam.

…”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì người nước ngoài cư trú hợp pháp chỉ có thể được phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị chứ không được bổ nhiệm giữ các chức vụ trong tổ chức tôn giáo Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị phong phẩm cho người nước ngoài cư trú hợp pháp ở Việt Nam gồm những gì?

Căn cứ quy định khoản 2 Điều 17 Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam như sau:

“Điều 17. Trình tự, thủ tục chấp thuận việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam

2. Tổ chức tôn giáo ở Việt Nam phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Hồ sơ đề nghị gồm:

a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo; lý do đề nghị; họ và tên, phẩm vị (nếu có), quốc tịch của người được đề nghị; phẩm vị được đề nghị;

b) Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đề nghị;

c) Bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam cấp;

d) Bản sao hộ chiếu, bản chính hoặc bản sao có chứng thực phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người được đề nghị không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, đã được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên theo nguyên tắc có đi có lại. Trường hợp người được đề nghị đã cư trú ở Việt Nam trên 06 tháng liên tục phải có thêm bản chính phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.”

Như vậy, hồ sơ đề nghị phong phẩm cho người nước ngoài cư trú hợp pháp ở Việt Nam gồm có:

– Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo; lý do đề nghị; họ và tên, phẩm vị (nếu có), quốc tịch của người được đề nghị; phẩm vị được đề nghị;

– Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đề nghị;

– Bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam cấp;

– Bản sao hộ chiếu, bản chính hoặc bản sao có chứng thực phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người được đề nghị không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự

– Trường hợp người được đề nghị đã cư trú ở Việt Nam trên 06 tháng liên tục phải có thêm bản chính phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

Trình tự thực hiện việc phong phẩm cho người nước ngoài cư trú hợp pháp ở Việt Nam như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 17 Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam như sau:

Bước 1: Tổ chức tôn giáo ở Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc phong phẩm trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ

Lưu ý:

 Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Người được phong phẩm có yếu tố nước ngoài chưa được cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chấp thuận thì không được sử dụng chức danh đó để hoạt động tôn giáo ở Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Người nước ngoài có được bổ nhiệm giữ các chức vụ trong tổ chức tôn giáo Việt Nam không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook