Người lao động nước ngoài thay đổi số hộ chiếu thì có được cấp lại giấy phép lao động không?

Người lao động nước ngoài thay đổi số hộ chiếu thì có được cấp lại giấy phép lao động không?

Người lao động nước ngoài thay đổi số hộ chiếu thì có được cấp lại giấy phép lao động không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Người lao động nước ngoài thay đổi số hộ chiếu thì có được cấp lại giấy phép lao động không?

Người lao động nước ngoài thay đổi số hộ chiếu thì có cần cấp lại giấy phép lao động không?

Căn cứ Điều 12 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 12. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động

1. Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất.

2. Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng.

3. Thay đổi họ và tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn.”

Như vậy, theo quy định trên, thì trường hợp người lao động nước ngoài thực hiện thay đổi số hộ chiếu trong giấy phép lao động còn thời hạn thì sẽ được cấp lại giấy phép lao động mới.

Giấy phép lao động có thời hạn là bao nhiêu lâu?

Căn cứ Điều 155 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

“Điều 155. Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.”

Như vậy, giấy phép lao động có thời hạn tối đa là 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài gồm những gì?

Căn cứ Điều 13 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 152. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp:

a) Trường hợp giấy phép lao động bị mất theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này thì phải có xác nhận của cơ quan công an cấp xã nơi người nước ngoài cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh.

4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

5. Giấy tờ quy định tại khoản 3 và 4 Điều này là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam hiện nay gồm:

– Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động;

– 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp:

+ Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan công an cấp xã nơi người nước ngoài cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;

+ Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh.

– Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Các giấy tờ trên là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Người lao động nước ngoài thay đổi số hộ chiếu thì có được cấp lại giấy phép lao động không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook