Người lao động có bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tự đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong khi hưởng trợ cấp không?

Người lao động có bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tự đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong khi hưởng trợ cấp không?

Người lao động có bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tự đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong khi hưởng trợ cấp không?

Tự đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong khi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có bị chấm dứt hưởng trợ cấp hay không?

Căn cứ theo Điều 53 Luật Việc làm 2013 quy định về việc tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Người lao động chỉ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Tìm được việc làm.

– Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

– Hưởng lương hưu hằng tháng.

– Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

– Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng trong 03 tháng liên tục.

– Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

– Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp.

– Chết.

– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

– Bị tòa án tuyên bố mất tích.

– Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

Như vậy, theo quy định trên thì không có trường hợp nào quy định việc tự đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong khi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp. Do đó, người lao động sẽ không bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Người lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng như sau:

“Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

…”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tuy nhiên, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì người lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể:

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật.

– Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

– Chưa đóng đủ từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013

– Chưa đóng đủ từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013.

Ngoài ra, người lao động cũng sẽ bị tạm ngừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu không thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Việc làm 2013.

Bên cạnh đó, người lao động thuộc trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc các trường hợp theo khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm 2013.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Người lao động có bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tự đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trong khi hưởng trợ cấp không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook