Người lao động cao tuổi đi làm việc khi nghỉ hưu có bị ngưng cấp lương hưu không ?

người lao động cao tuổi

Người lao động cao tuổi đang hưởng lương lưu nhưng vẫn muốn được tiếp tục làm việc là mong muốn của rất nhiều người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, người lao động tiếp tục làm việc khi nghỉ hưu có được hưởng lương hưu không? Pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này ?

người lao động cao tuổi

Điều kiện hưởng lương hưu

Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định điều kiện hưởng lương hưu như sau:

“1. Người lao động quy định tại các Điểm a, b, c, d, g, h và i Khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ tuổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021;

c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Như vậy, người lao động khi tham gia đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đảm bảo độ tuổi theo quy định của pháp luật sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu có được ký hợp đồng lao động không?

Theo quy định tại Điều 148 Bộ Luật Lao động năm 2019, những người lao động tiếp tục đi làm sau độ tuổi nghỉ hưu sẽ được xếp vào nhóm người lao động cao tuổi.

Về việc ký hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi, khoản 1 Điều 149 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Như vậy, có thể thấy pháp luật không cấm người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu mà tiếp tục làm việc khác. Do đó, kể cả khi đã nghỉ hưu, người lao động đi làm vẫn sẽ được ký hợp đồng lao động bình thường.

Người lao động cao tuổi đi làm việc khi nghỉ hưu sẽ không bị ngưng cấp lương hưu

Theo khoản 2 Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc sử dụng người lao động cao tuổi như sau:

“2. Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.”

Theo đó, khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu và các chế độ hưu trí khác theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì tiếp tục hưởng lương hưu, ngoài ra còn được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.

Trên đây là phần tư vấn của Luật Nam Sơn về người lao động cao tuổi có được nhận lương hưu khi tiếp tục làm việc không. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook