Người giám định theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Nguoi-giam-dinh

Người giám định theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Giám định được biết đến dưới góc độ pháp lý là một giai đoạn năm trong quy trình tố tụng dân sự, hình sự và hành chính. Ở mỗi giai đoạn tố tụng của mỗi sự việc khác nhau, mỗi lĩnh vực khác nhau thì sẽ được thực hiện một cách khác nhau. Dưới cách hiểu của pháp luật, thì giám định sẽ có các đặc điểm và sẽ được giao cho cơ quan chức năng thực hiện theo đúng thẩm quyền được giao. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ các quy định pháp luật về người giám định

Nguoi-giam-dinh

Khái niệm người giám định là gì?

Giám định là việc sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khóa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu cùa người yêu cầu giám định.

Người giám định là người tham gia tố tụng hình sự. Bộ luật Tố tụng hình sự quy định cụ thể các quyền và nghĩa vụ của người giám định. Theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì người giám định là người có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực cần giám định, được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu, người tham gia tố tụng yêu cầu giám định theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Luật Giám định tư pháp thì: Người giám định bao gồm giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc.

Người giám định có thể là giảm định viên hoặc người giám định tư pháp theo vụ việc. Giám định viên tư pháp là người đủ tiêu chuẩn quy định, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm để thực hiện giám định tư pháp. Người giám định tư pháp theo vụ việc là người đủ tiêu chuẩn quy định được trưng cầu, yêu cầu giám định

Quyền của người giám định

– Tìm hiểu tài liệu của vụ án có liên quan đến đối tượng phải giám định;

– Yêu cầu cơ quan trưng cầu, người tham gia tố tụng yêu cầu giám định cung cấp tài liệu cần thiết cho việc kết luận;

– Tham dự vào việc hỏi cung, lấy lời khai và đặt câu hỏi về những vấn đề có liên quan đến đối tượng giám định;

– Từ chối thực hiện giám định trong trường hợp thời gian không đủ để tiến hành giám định, các tài liệu cung cấp không đủ hoặc không có giá trị để kết luận, nội dung yêu cầu giám định vượt quá phạm vi hiểu biết chuyên môn của mình;

– Ghi riêng ý kiến của mình vào bản kết luận chung nếu không thống nhất với kết luận chung trong trường họp giám định do tập thể giám định tiến hành;

– Các quyền khác theo quy định của Luật giám định tư pháp.

Nghĩa vụ của người giám định

– Có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

– Giữ bí mật điều tra mà mình biết được khi thực hiện giám định;

– Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật giám định tư pháp.

Người giám định kết luận gian dối hoặc từ chối kết luận giám định mà không vì lí do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì phải chịu trách nhiệm hỉnh sự theo quy định của BLHS.

Người giám định phải từ chối tham gia tố tụng hoặc bị thay đổi khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đồng thời là bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo;

– Đã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người định giá tài sản trong vụ án đó;

– Đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó.

Việc thay đổi người giám định do cơ quan trưng cầu giám định quyết định.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về người giám định theo quy định BLTTHS 2015. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook