Người đứng đầu chi nhánh có được làm trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không?

Người đứng đầu chi nhánh có được làm trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không?

Người đứng đầu chi nhánh có được làm trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Người đứng đầu chi nhánh có được làm trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không?

Trưởng văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài có những trách nhiệm gì?

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định 07/2016/NĐ-CP trưởng văn phòng đại diện, Chi nhánh có những trách nhiệm như sau:

– Chịu trách nhiệm trước thương nhân nước ngoài về hoạt động của mình và của Văn phòng đại diện, Chi nhánh trong phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.

– Chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền.

– Ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Việc ủy quyền này phải được sự đồng ý của thương nhân nước ngoài.

Người đứng đầu chi nhánh có được làm trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không?

Căn cứ theo khoản 6 Điều 33 Nghị định 07/2016/NĐ-CP có quy định về người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh như sau

“Điều 33. Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh

6. Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

a) Người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài;

b) Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác;

c) Người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài đó hoặc thương nhân nước ngoài khác;

d) Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.”

Như vậy, trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam không được đồng thời kiêm nhiệm làm người đứng đầu chi nhánh của thương nhân nước ngoài đó.

Người đứng đầu chi nhánh kiêm nhiệm trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài bị phạt bao nhiêu tiền?

Căn cứ theo khoản 3, khoản 5 Điều 67 Nghị định 98/2020/NĐ-CP có quy định về xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:

“Điều 67. Hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là văn phòng đại diện)

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Người đứng đầu văn phòng đại diện kiêm nhiệm người đứng đầu chi nhánh của cùng thương nhân nước ngoài đó hoặc của thương nhân nước ngoài khác tại Việt Nam;

d) Người đứng đầu văn phòng đại diện kiêm nhiệm người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài;

đ) Người đứng đầu văn phòng đại diện kiêm nhiệm người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

b) Tước quyền sử dụng giấy phép thành lập văn phòng đại diện từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, c, d, đ và e khoản 3 Điều này.”

Theo đó, người đứng đầu chi nhánh đồng thời kiêm nhiệm trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Ngoài ra còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép thành lập văn phòng đại diện từ 01 tháng đến 03 tháng.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Người đứng đầu chi nhánh có được làm trưởng văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook