Quy định pháp luật về người đại diện của người bệnh năm 2023

người đại diện của người bệnh năm 2023

Quy định pháp luật về người đại diện của người bệnh năm 2023

Người đại diện của người bệnh năm 2023 được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

người đại diện của người bệnh năm 2023

Người đại diện hợp pháp của người bệnh là ai?

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 thì người đại diện của người bệnh phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, bao gồm:

– Người do người bệnh là người thành niên tự lựa chọn;

– Người do thành viên gia đình của người bệnh lựa chọn trong trường hợp người bệnh là người thành niên không thể tự lựa chọn và không có ủy quyền trước khi rơi vào tình trạng không thể hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

– Người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của người bệnh theo quy định của Bộ luật Dân sự;

– Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự hoặc người được pháp nhân phân công mà pháp nhân đó chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh theo quy định của Bộ luật Dân sự;

– Người không thuộc đối tượng nêu trên nhưng tự nguyện thực hiện nghĩa vụ của người bệnh theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Số lượng người đại diện của một người bệnh

Theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 thì người bệnh là người sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; còn người đại diện của người bệnh là người thay thế cho người bệnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của người bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 trong phạm vi đại diện.

Một người bệnh chỉ có một người đại diện tại một thời điểm. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện, hậu quả pháp lý của hành vi đại diện, thời hạn đại diện, phạm vi đại diện thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quy định pháp luật về việc thay thế người đai diện

Căn cứ Khoản 3 Điều 8 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 thì việc thay thế người đại diện được thực hiện như sau:

– Trường hợp thay thế người đại diện do người bệnh tự lựa chọn thì phải có xác nhận của người bệnh;

– Trường hợp thay thế người đại diện do thành viên gia đình của người bệnh lựa chọn thì phải có xác nhận của người bệnh hoặc thành viên gia đình của người bệnh;

– Trường hợp người đại diện là cha mẹ đối với con chưa thành niên thì khi thay thế người đại diện không phải có xác nhận của người bệnh;

– Trường hợp người đại diện là người giám hộ, người do Tòa án chỉ định, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân hoặc người được pháp nhân phân công thì việc thay thế người đại diện phải được thực hiện bằng quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

– Trường hợp người đại diện là người đại diện theo ủy quyền thì việc thay thế người đại diện phải được thực hiện bằng văn bản ủy quyền theo quy định.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về người đại diện của người bệnh năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook