Ngoại tình là gì và bị xử phạt như thế nào?

Ngoại tình là gì và bị xử phạt như thế nào?

1. Ngoại tình là gì?

Căn cứ pháp lý: điểm c khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

Hiện không có văn bản nào định nghĩa về việc ngoại tình cũng như hành vi ngoại tình. Tuy nhiên, một trong các hành vi bị cấm trong quan hệ hôn nhân và gia đình là:

“Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.”

Có thể thấy, pháp luật không định nghĩa ngoại tình là gì mà đây chỉ là cách gọi thông thường trong đời sống hằng ngày của hành vi “kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ hoặc đang có chồng”.

Căn cứ pháp lý: khoản 3.1 Điều 3 Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC.

Theo đó, việc “chung sống với nhau như vợ chồng” được giải thích cụ thể như sau:

– Là việc người đang có vợ, có chồng chung sống với người khác;

– Người chưa có vợ, chưa có chồng mà lại chung sống với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ một cách công khai hoặc không công khai nhưng cùng sinh hoạt chung như một gia đình.

Trong đó, các bằng chứng để chứng minh cho việc chung sống như vợ chồng là có con chung, được hàng xóm và xã hội xung quanh coi như vợ chồng, có tài sản chung,…

2. Người có hành vi ngoại tình bị xử phạt như thế nào?

1. Xử phạt hành chính

Căn cứ pháp lý: khoản 1 Điều 59 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP

Theo đó, người có hành vi ngoại tình sẽ bi phạt tiền từ 03 – 05 triệu đồng với một trong các hành vi:

– Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

– Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

– Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.

2. Chịu trách nhiệm hình sự

Căn cứ pháp lý: Điều 182 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo đó, người nào đang có vợ/có chồng mà chung sống như vợ/chồng với người khác hoặc chưa có vợ/chồng mà chung sống như vợ/chồng với người mình biết rõ là đang có chồng/vợ thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm nếu thuộc một trong các trường hợp:

– Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;

– Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

Nếu làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát hoặc đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó thì bị phạt tù từ 06 tháng – 03 năm.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook