Quy định về nghị án và tuyên án trong vụ án dân sự theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Nghị án và tuyên án theo BLTTDS S 2015

Quy định về nghị án và tuyên án trong vụ án dân sự theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Nghị án và tuyên án là 2 giai đoạn quan trọng trong quá trình xét xử vụ án dân sự. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề liên quan đến nghị án và tuyên án.

Nghị án và tuyên án theo BLTTDS S 2015

Khái niệm nghị án và tuyên án theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Nghị án là việc hội đồng xét xử thảo luận và quyết định các vấn đề của vụ án.

Theo quy định của pháp luật, chỉ có thẩm phán và hội thẩm nhân dân trong hội đồng xét xử mới có quyền nghị án. Việc nghị án phải được tiến hành tại phòng riêng, được giữ bí mật và phải cách li với bên ngoài. Trong thời gian hội đồng xét xử nghị án, không ai được phép vào trong phòng nghị án hoặc bằng mọi cách liên lạc với thành viên của hội đồng xét xử.

Tuyên án là giai đoạn sau khi trình tự thủ tục tố tụng tại phiên tòa kết thúc. Tuyên án được thực hiện sau khi kết thúc phần tranh luận, đối đáp tại phiên tòa và sau khi hội động xét xử vào nghị án.

Quy định chung về nghị án

Theo quy định tại Điều 267 BLTTDS 2015 quy định về việc nghị án như sau:

Hội đồng xét xử tuyên đọc bản án với sự có mặt của các đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức và cá nhân khởi kiện. Trường hợp đương sự có mặt tại phiên tòa nhưng vắng mặt khi tuyên án hoặc vắng mặt trong trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 264 của Bộ luật này thì Hội đồng xét xử vẫn tuyên đọc bản án.

Khi tuyên án, mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy, trừ trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa hoặc một thành viên khác của Hội đồng xét xử tuyên đọc bản án và có thể giải thích thêm về việc thi hành bản án và quyền kháng cáo.

Trường hợp Tòa án xét xử kín theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Bộ luật này thì Hội đồng xét xử chỉ tuyên công khai phần mở đầu và phần quyết định của bản án.

Trường hợp đương sự cần có người phiên dịch thì người phiên dịch phải dịch lại cho họ nghe toàn bộ bản án hoặc phần mở đầu và phần quyết định của bản án được tuyên công khai.”

Khi nghị án mà thấy chứng cứ, tài liệu chưa đầy đủ thì hội đồng xét xử vẫn cho dừng việc nghị án lại và tiến hành xét hỏi lại, tranh luận lại. Qua nghị án, nếu xét thấy có tình tiết của vụ án chưa được xem xét, việc hỏi chưa đầy đủ hoặc cần xem xét thêm chứng cứ thì hội đồng xét xử quyết định ttở lại việc hỏi và tranh luận (Điều 265 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015).

Quy định chung về tuyên án

Theo quy định tại Điều 264 BLTTDS 2015 quy định về tuyên án như sau:

1. Sau khi kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử vào phòng nghị án để nghị án.

2. Chỉ có các thành viên Hội đồng xét xử mới có quyền nghị án. Khi nghị án, các thành viên Hội đồng xét xử phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật, nếu vụ án thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 của Bộ luật này thì còn phải căn cứ vào tập quán, tương tự pháp luật, những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ hoặc lẽ công bằng, để giải quyết tất cả các vấn đề của vụ án bằng cách biểu quyết theo đa số về từng vấn đề. Hội thẩm nhân dân biểu quyết trước, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa biểu quyết sau cùng. Người có ý kiến thiểu số có quyền trình bày ý kiến của mình bằng văn bản và được đưa vào hồ sơ vụ án.

3. Khi nghị án phải có biên bản ghi lại các ý kiến đã thảo luận và quyết định của Hội đồng xét xử. Biên bản nghị án phải được các thành viên Hội đồng xét xử ký tên tại phòng nghị án trước khi tuyên án.

4. Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, việc nghị án đòi hỏi phải có thời gian dài thì Hội đồng xét xử có thể quyết định thời gian nghị án nhưng không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc tranh luận tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử phải thông báo cho những người có mặt tại phiên tòa và người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa về giờ, ngày và địa điểm tuyên án. Trường hợp Hội đồng xét xử đã thực hiện việc thông báo mà có người tham gia tố tụng vắng mặt vào ngày, giờ và địa điểm tuyên án thì Hội đồng xét xử vẫn tiến hành việc tuyên án theo quy định tại Điều 267 của Bộ luật này.”

Thủ tục nghị án và tuyên án trong phiên tòa phúc thẩm dân sự cũng được tiến hành như nghị án và tuyên án trong phiên tòa sơ thẩm dân sự.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về nghị án và tuyên án theo quy định BLTTDS 2015. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư HàLuật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook