Quy định pháp luật về ngành nghề nông thôn năm 2023

ngành nghề nông thôn

Quy định pháp luật về ngành nghề nông thôn năm 2023

Ngành nghề nông thôn được pháp luật quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề này.

ngành nghề nông thôn

Các hoạt động ngành nghề nông thôn

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 52/2018/NĐ-CP, quy định về các hoạt động ngành nghề nông thôn như sau:

Các hoạt động ngành nghề nông thôn

Các hoạt động ngành nghề nông thôn quy định trong Nghị định này bao gồm:

1. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản.

2. Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

3. Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn.

4. Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ.

5. Sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh.

6. Sản xuất muối.

7. Các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì các hoạt động ngành nghề nông thôn bao gồm:

– Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản.

– Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

– Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn.

– Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ.

– Sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh.

– Sản xuất muối.

– Các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn.

Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Nghị định 52/2018/NĐ-CP, ngành nghề phát triển nông thôn được hỗ trợ như sau:

– Đối với dự án phát triển ngành nghề nông thôn từ ngân sách trung ương:

+ Đối tượng hỗ trợ xây dựng dự án: Cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại địa phương.

+ Nội dung chi hỗ trợ dự án: Mua nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất; thuê cán bộ kỹ thuật chỉ đạo dự án; tập huấn cho người tham gia dự án, tổng kết dự án; quản lý dự án.

+ Nguyên tắc ưu tiên:

++ Dự án chế biến nông, lâm, thủy sản gắn với công nghệ tiên tiến và thiết bị đồng bộ trong thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường;

++ Dự án thuộc chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề; dự án phát triển hàng thủ công mỹ nghệ đáp ứng nhu cầu trong nước hoặc xuất khẩu;

++ Dự án sản xuất, cung cấp nguyên vật liệu phục vụ phát triển ngành nghề nông thôn; dự án sản xuất, chế tạo thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn; dự án sản xuất, chế biến muối sạch; dự án phát triển sinh vật cảnh;

++ Dự án làng nghề gắn với phát triển du lịch sinh thái; Dự án sản xuất các sản phẩm từ phế, phụ phẩm nông nghiệp.

+ Mức hỗ trợ tối đa 50% nhưng không quá 500 triệu đồng/dự án.

+ Kế hoạch và dự toán kinh phí hỗ trợ:

++ Cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan ở các tỉnh, thành phố khảo sát, lập dự án gửi cơ quan quản lý nhà nước về ngành nghề nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan để xây dựng, tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm.

++ Cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan ở trung ương được giao kinh phí hỗ trợ xây dựng dự án phát triển ngành nghề nông thôn phê duyệt kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

+ Nguồn kinh phí hỗ trợ Dự án phát triển ngành nghề nông thôn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình khuyến nông, khuyến công và ngân sách của địa phương.

– Đối với dự án phát triển ngành nghề nông thôn từ ngân sách địa phương thực hiện theo quy định của dự án phát triển ngành nghề nông thôn từ ngân sách trung ương và các quy định khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

– Đối với nội dung hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn từ ngân sách trung ương: Thông tin, tuyên truyền; bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo; khảo sát, học tập kinh nghiệm các nước có liên quan; tư vấn và dịch vụ thực hiện theo hướng dẫn cơ chế tài chính của các chương trình khuyến nông, khuyến công, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và chương trình, dự án có liên quan khác.

Lưu ý: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định các nội dung, hình thức, định mức hỗ trợ khác ngoài các nội dung quy định tại Điều 12 Nghị định 52/2018/NĐ-CP phù hợp với điều kiện của địa phương và quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về ngành nghề nông thôn. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook