Mục tiêu của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia là gì?

Mục tiêu của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia là gì?

Mục tiêu của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia là gì?

Căn cứ vào đâu để xây dựng Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia?

Căn cứ vào đâu để xây dựng Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia, thì theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 như sau:

“Điều 37. Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia

1. Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu sau đây:

a) Nâng cao năng lực công nghệ quốc gia, hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ;

b) Phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực;

c) Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ;

d) Tăng cường nguồn lực công nghệ tại vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

2. Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia.”

Như vậy, theo quy định trên thì để Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia cần căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Mục tiêu của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia là gì?

Khoản 1 Điều 37 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 quy định Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia nhằm thực hiện mục tiêu sau đây:

– Nâng cao năng lực công nghệ quốc gia, hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ;

– Phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực;

– Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới công nghệ;

– Tăng cường nguồn lực công nghệ tại vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 được quy định như thế nào?

Mục tiêu cụ thể của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 được quy định tiết b tiểu mục 2 Mục I Điều 1 Quyết định 118/QĐ-TTg năm 2021 như sau:

– Số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 20%/năm.

– 100% các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm hình thành tổ chức nghiên cứu và phát triển; có từ 8 đến 10 ngành sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm làm chủ hoặc tạo ra được công nghệ tiên tiến trong chuỗi giá trị để sản xuất ra các sản phẩm, có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao trên thị trường.

– Các doanh nghiệp trực tiếp tham gia Chương trình có năng suất lao động cao hơn ít nhất 2 lần năng suất lao động khi chưa đổi mới công nghệ.

– Khoảng 10.000 kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp được tập huấn, đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới ở 15 lĩnh vực chủ lực, trọng điểm thông qua hình thức tại chỗ và trực tuyến.

– Hình thành tại mỗi vùng kinh tế ít nhất hai mô hình nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ điển hình phù hợp với điều kiện đặc thù của địa bàn để triển khai nhân rộng.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mục tiêu của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia là gì? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook