Mức tiền quỹ, quản lý tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài năm 2022

Quy định về ký quỹ bảo đảm khi thực hiện dự án đầu tư năm 2022

Mức tiền quỹ, quản lý tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài năm 2022

Mức tiền, quản lý tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài năm 2022

Doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động việt nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài

Doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài là doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau:

– Có tiền ký quỹ tại ngân hàng để thực hiện hợp đồng lao động thực tập

– Đưa người lao động có hợp đồng lao động và hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề tại cơ sở tiếp nhận thực tập

– Có hợp đồng nhận lao động thực tập với cơ sở tiếp nhận thực tập ở nước ngoài để đua người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài

– Ngành, nghề, công việc cụ thể người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài

Do đó, các công ty đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp ở nước ngoài khác hẳn với các công ty dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Ký quỹ

Ký quỹ là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, theo đó, ký quỹ là việc con nợ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá, giấy tờ có giá vào tài khoản ký quỹ tại  tổ chức tín dụng để bảo đảm  thực hiện nghĩa vụ.

Ở đây, các công ty Việt Nam đưa  lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp ở nước ngoài phải thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền gửi với ngân hàng.

Trái phiếu được sử dụng khi công ty không đáp ứng được các nghĩa vụ trong việc thực hiện hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài  (nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ với người môi giới, nghĩa vụ của người lao động với bên thứ ba khác, v.v.).

Mức tiền, quản lý tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài năm 2022

Mức tiền quỹ

Quy định tại Điều 26 Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ, mức ký quỹ đối với doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài được xác định như sau:

– Doanh nghiệp thực hiện việc ký quỹ tại một ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (sau đây viết tắt là ngân hàng nhận ký quỹ).

– Mức tiền ký quỹ bằng 10% một lượt vé máy bay hạng phổ thông từ nơi làm việc về Việt Nam tính theo số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong Hợp đồng nhận lao động thực tập

Ví dụ:

Vé máy bay phổ thông là 5.000.000 đồng.

Số lượng người lao động là 50.

Suy ra, số tiền doanh nghiệp phải ký quỹ là (5.000.000 x 50) x 10% = 25.000.000 (đồng).

Quản lý tiền ký quỹ

Các nội dung ký quỹ

Theo Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ, doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ kết hợp ký quỹ bao gồm các nội dung sau:

– Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp;

– Tên, địa chỉ, người đại diện hợp pháp của ngân hàng nhận ký quỹ;

– Số tiền ký quỹ;

– Lãi suất tiền gửi ký quỹ theo thỏa thuận;

– Hình thức trả lãi tiền ký quỹ;

– Mục đích ký quỹ;

– Tất toán tài khoản ký quỹ;

– Sử dụng tiền ký quỹ;

– Rút tiền ký quỹ;

– Trách nhiệm của các bên liên quan và các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật

Các nội dung này phải được các bên xác nhận với nhau thì doanh nghiệp mới có thể hoàn thành thủ tục ký quỹ. Ngân hàng thực hiện nhận ký quỹ có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận các nội dung trên.

Xác nhận ký quỹ

Ngân hàng nhận ký quỹ xác nhận bằng văn bản về việc ký quỹ của doanh nghiệp theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ. Nếu không có văn bản xác nhận này thì doanh nghiệp không được coi là đã đáp ứng điều kiện ký quỹ.

Phong tỏa tiền ký quỹ

Phong tỏa tiền ký quỹ được thực hiện ngay sau khi doanh nghiệp  thực hiện ký quỹ. Theo đó, doanh nghiệp không được sử dụng tiền ký quỹ cho đến khi thuộc một trong các trường hợp doanh nghiệp dịch vụ phải sử dụng tiền ký quỹ (trường hợp doanh nghiệp không thể thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài).

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định Mức tiền, quản lý tiền ký quỹ đối với doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook