Mức phạt lỗi không có hoặc không mang Giấy đăng ký xe ô tô, xe máy 2021

Mức phạt lỗi không có hoặc không mang Giấy đăng ký xe ô tô, xe máy 2021

 

Căn cứ pháp lý: Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Khi điều khiển ô tô, xe máy tham gia giao thông, người lái xe phải mang theo giấy đăng ký xe và một số loại giấy tờ khác như bằng lái, bảo hiểm trách nhiệm dân sự,…

Trường hợp không có hoặc không mang theo đăng ký xe, người lái xe sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

1. Mức phạt đối với ô tô:

– Trường hợp không có Giấy đăng ký xe: Bị phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng (Điểm a Khoản 4 và Điểm a Khoản 6 Điều 16).

Đồng thời, nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện sẽ bị tịch thu phương tiện sung vào ngân sách nhà nước (Điểm đ Khoản 6 Điều 16).

– Trường hợp không mang theo Giấy đăng ký xe: Bị phạt tiền từ 200 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng (Điểm b Khoản 3 Điều 21).

2. Mức phạt đối với xe máy:

– Trường hợp không có Giấy đăng ký xe: Bị phạt tiền từ 300 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng (Điểm a Khoản 2 Điều 17).

Đồng thời nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện sẽ bị tịch thu phương tiện sung vào ngân sách nhà nước (Điểm đ Khoản 4 Điều 17).

– Trường hợp không mang theo Giấy đăng ký xe: Bị phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng (Điểm b Khoản 2 Điều 21).

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook