Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2022 là bao nhiêu?

Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2022 là bao nhiêu?

Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2022 là vấn đề mà mọi người đều cần phải nắm rõ. Việc nắm rõ các quy định này giúp cho người dân bảo vệ được quyền lợi của mình, đồng thời hoàn thành đủ nghĩa vụ với nhà nước. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ về vấn đề trên.

Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2022 là bao nhiêu?

Những đối tượng nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ vào nội dung quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi năm 2012 có 03 đối tượng nộp thuế cá nhân gồm:

(1) Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 Luật Thuế TNCN phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật Thuế TNCN phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

(2) Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

  • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
  • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

(3) Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng 2 điều kiện cá nhân cư trú trên.

Thu nhập nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ vào Điều 3, Luật thuế thu nhập cá nhân được sửa đổi bổ sung năm 2012 quy định có 10 loại thu nhập chịu thuế bao gồm:

+ Thu nhập từ kinh doanh

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công

+ Thu nhập từ đầu tư vốn

+ Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

+ Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

+ Thu nhập từ trúng thưởng

+ Thu nhập từ bản quyền

+ Thu nhập từ nhượng quyền thương mại

+ Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

+ Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó, thu nhập tính thuế được xác định như sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân – Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ bao gồm:

+ Các khoản giảm trừ gia cảnh theo quy định.

+ Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện.

+ Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Theo Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 quy định:

+ Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

+ Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Từ quy định trên, người lao động làm việc có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công khi đã trừ các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học trên 11 triệu đồng/tháng nếu không có người phụ thuộc mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu có 01 người phụ thuộc thì thu nhập phải trên 15,4 triệu đồng.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân năm 2022 là bao nhiêu? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook