Mức lãi suất của công ty tài chính năm 2022

Mức lãi suất của công ty tài chính năm 2022

Mức lãi suất của công ty tài chính năm 2022

Mức lãi suất của công ty tài chính năm 2022

 

Theo quy định tại khoản 1, điều 468 Bộ luật dân sự 2015 quy định mức lãi suất vay sẽ do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay.

Tại Khoản 4, Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định:

“Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác”.

Mức lãi suất của Công ty tài chính không chỉ phải chịu sự điều chỉnh của Bộ luật dân sự 2015, mà còn chịu sự điều chỉnh của luật các tổ chức tín dụng 2010 và các văn bản khác có liên quan. 

Cụ thể, tại Điều 9 thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định:

– Mức Lãi suất của công ty tài chính cho vay tiêu dùng thực hiện theo quy định của Ngân hàng nhà nước về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

 Mức Lãi suất của công ty tài chính ban hành cho vay tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống trong từng thời kỳ, trong đó bao gồm mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng. Việc áp dụng khung lãi suất của các công ty tài chính vẫn phải chịu sự kiểm tra, giám sát của ngân hàng Nhà nước.

Mức lãi suất của công ty tài chính năm 2022

Quy định về thỏa thuận mức lãi suất cho vay của công ty tài chính

Quy định về thỏa thuận lãi suất cho vay của công ty tài chính được quy định cụ thể tại Điều 13 thông tư 39/2016/TT-NHNN. Theo đó:

– Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về lãi suất tối đa (Khoản 2 Điều 13 Luật Các tổ chức tín dụng 2010).

– Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn

Mức lãi suất của công ty tài chính có thể cho vay lãi suất cao

Pháp luật hiện hành chưa có quy định về mức trần mức lãi suất của công ty tài chính cho vay tiêu dùng áp dụng với các công ty tài chính mà các công ty tài chính tự đưa ra mức lãi suất cho vay cụ thể và báo cáo với Ngân hàng Nhà nước Việt nam, nếu Ngân hàng Nhà nước không phản đối thì công ty tài chính được quyền áp dụng. Cũng có nghĩa việc áp dụng mức lãi suất có thể cao hơn 20%/năm.

Về mức lãi suất cho vay sẽ do các bên thỏa thuận và công ty tài chính sẽ được tự ấn định về mức lãi suất cho vay riêng. Khi tự ấn định mức lãi suất các công ty tài chính phải có sự chấp nhận của Ngân hàng nhà nước. .

 

Mức lãi suất của công ty tài chính cao hơn ngân hàng

Mức Lãi suất của công ty tài chính cao hơn so với lãi suất của ngân hàng. Cùng là các tổ chức tài chính nhưng các công ty tài chính và ngân hàng hoạt động và vận hành khác nhau hoàn toàn. Cho vay tiêu dùng tín chấp luôn chứa đựng rủi ro cao, nên phần rủi ro sẽ bù vào yếu tố cấu thành lãi suất. Từ đó mức Lãi suất của công ty tài chính  phải cao hơn so với các khoản vay thế chấp do các ngân hàng đang áp dụng.

 

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định về vấn đề liên quan đến Mức lãi suất của công ty tài chính năm 2022. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook