Mức lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tại TP. Hồ Chí Minh từ 2021

Mức lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tại TP. Hồ Chí Minh từ 2021

Ngày 14/01/2021, Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã có Thông báo 132/TB-BHXH về lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Thông báo này thay thế cho Thông báo 25/TB-BHXH, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Theo đó, mức lãi suất từ quỹ đầu tư từ quỹ BHXH năm 2020 là 5,02%/năm, lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 09 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày 31/12/2020 là 3,08%/năm.

Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố mức lãi suất áp dụng kể từ ngày 01/01/2021 như sau:

1. Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 0,8366%/tháng.

2. Lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT là 0,5134%/ tháng.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook