Mức đóng và mức hưởng BHYT đối với quân nhân và thân nhân của quân nhân năm 2023

Mức đóng và mức hưởng BHYT đối với quân nhân và thân nhân của quân nhân năm 2023

Mức đóng và mức hưởng BHYT đối với quân nhân và thân nhân của quân nhân năm 2023

Mức đóng và mức hưởng BHYT đối với quân nhân và thân nhân của quân nhân năm 2023 được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây Luật Nam SƠn sẽ làm rõ vấn đề này.

Mức đóng và mức hưởng BHYT đối với quân nhân và thân nhân của quân nhân năm 2023

Mức đóng BHYT đối với quân nhân và thân nhân của quân nhân

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 70/2015/NĐ-CP quy định về mức đóng BHYT và trách nhiệm đóng BHYT theo đó:

– Mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ

– Mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ,

Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng cơ quan có liên quan trình Chính phủ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế phù hợp.

Đồng thời căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 143/2020/TT-BQP quy định về mức đóng, trách nhiệm đóng BHYT như sau:

Mức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

2. Đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này: Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở và do ngân sách nhà nước đóng.

Theo đó, thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ sẽ có mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở và do ngân sách nhà nước đóng.

Mức hưởng BHYT đối với quân nhân và thân nhân của quân nhân

Đối với quân nhân

Căn cứ theo quy định tại Điều 11 Nghị định 70/2015/NĐ-CP quy định về mức hưởng BHYT đối với quân nhân theo đó:

Các đối tượng quân nhân tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng quy định tại Điều 10 Nghị định này, với mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với các trường hợp sau:

Khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định tại các Điều 26, Điều 27, Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế 2008 đã được sửa đổi, bổ sung và Điều 15 Nghị định 70/2015/NĐ-CP.

– Khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện, hoặc chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương đối với trường hợp đang công tác hoặc cư trú thường xuyên tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, hoặc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, hoặc công tác, cư trú tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

– Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nếu đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện và tương đương khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện và tương đương trong phạm vi cả nước;

– Điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh và tương đương từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước.

Đối tượng các đối tượng quân nhân thuộc diện quản lý của Trung ương, hoặc của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, hoặc của tỉnh, thành phố thì ngoài quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, còn được thực hiện theo quy định của Trung ương, hoặc của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, hoặc của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với nhân thân quân nhân

Căn cứ theo quy định tại điểm d và điểm g khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về mức hiểm BHYT đối với thân nhân của quân nhân theo đó:

Thân nhân của quân nhân tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, Điều 27, Điều 28 Luật bảo hiểm y tế 2008; khoản 4 và 5 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế 2008 thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

– 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở;

– 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác;

Như vậy, trên đây là quy định về mức đóng BHYT và mức hưởng BHYT đối với quân nhân và người thân của quân nhân mà bạn có thể tham khảo.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mức đóng và mức hưởng BHYT đối với quân nhân và thân nhân của quân nhân năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook