Mua sắm tập trung là gì? Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung

Mua sắm tập trung là gì? Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung

Mua sắm tập trung là gì? Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung bao gồm những gì? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Mua sắm tập trung là gì? Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung

Mua sắm tập trung là gì?

Theo khoản 1 Điều 44 Luật Đấu thầu 2013 thì mua sắm tập trung là cách tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thông qua đơn vị mua sắm tập trung nhằm giảm chi phí, thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng cường tính chuyên nghiệp trong đấu thầu, góp phần tăng hiệu quả kinh tế.

Trường hợp áp dụng mua sắm tập trung

Trường hợp áp dụng mua sắm tập trung theo khoản 2 Điều 44 Luật Đấu thầu 2013 thì mua sắm tập trung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm với số lượng nhiều, chủng loại tương tự ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc chủ đầu tư.

Cách thức mua sắm tập trung

Việc mua sắm tập trung được thực hiện theo một trong các cách tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2013 như sau:

– Đơn vị mua sắm tập trung tập hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu, trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

– Đơn vị mua sắm tập trung tập hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu, ký văn bản thỏa thuận khung với một hoặc nhiều nhà thầu được lựa chọn làm cơ sở để các đơn vị có nhu cầu mua sắm trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung

Theo Điều 71 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định hàng hóa, dịch vụ được đưa vào danh mục mua sắm tập trung khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

– Hàng hóa, dịch vụ mua sắm với số lượng lớn hoặc chủng loại hàng hóa, dịch vụ được sử dụng phổ biến tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị;

– Hàng hóa, dịch vụ có yêu cầu tính đồng bộ, hiện đại.

Đồng thời, trách nhiệm ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung như sau:

– Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia. Riêng danh mục thuốc mua sắm tập trung do Bộ Y tế ban hành;

– Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của mình.

Quy định về thỏa thuận khung trong mua sắm tập trung

– Theo khoản 1 Điều 45 Luật Đấu thầu 2013 thì thỏa thuận khung trong mua sắm tập trung là thỏa thuận dài hạn giữa đơn vị mua sắm tập trung với một hoặc nhiều nhà thầu được lựa chọn, trong đó bao gồm các tiêu chuẩn và điều kiện để làm cơ sở cho việc mua sắm theo từng hợp đồng cụ thể.

– Thời hạn cho việc sử dụng thỏa thuận khung được quy định trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng không quá 03 năm theo khoản 2 Điều 45 Luật Đấu thầu 2013.

– Theo Điều 72 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, đơn vị mua sắm tập trung quy định cụ thể về nội dung chi tiết của thỏa thuận khung trong hồ sơ mời thầu cho phù hợp nhưng phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

+ Phạm vi cung cấp hàng hóa, dịch vụ; bảng kê số lượng hàng hóa, dịch vụ;

+ Thời gian, địa điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ dự kiến;

+ Điều kiện bàn giao hàng hóa, dịch vụ; tạm ứng, thanh toán, thanh lý hợp đồng;

+ Mức giá trần tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ;

+ Điều kiện bảo hành, bảo trì; đào tạo, hướng dẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ;

+ Trách nhiệm của nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ;

+ Trách nhiệm của đơn vị trực tiếp ký hợp đồng mua sắm, sử dụng hàng hóa, dịch vụ;

+ Trách nhiệm của đơn vị mua sắm tập trung;

+ Thời hạn có hiệu lực của thỏa thuận khung;

+ Xử phạt do vi phạm hợp đồng;

+ Các nội dung liên quan khác.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mua sắm tập trung là gì? Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook