Mua đất bị thiếu diện tích so với sổ đỏ và 2 hướng giải quyết

mua đất bị thiếu so với sổ đỏ

Mua đất nhưng khi đo đạc lại diện tích thì bị chênh lệch so với Sổ đỏ là tình trạng xảy ra khá phổ biến bởi lẽ người ta thường chỉ căn cứ vào diện tích ghi trong sổ đỏ mà thường bỏ qua việc đo đạc thực tế. Điều này gây thiệt thòi rất lớn cho bên nhận chuyển nhượng khi diện tích thực tế nhỏ hơn diện tích trong sổ đỏ.

Vậy khi rơi vào trường hợp này người mua sẽ giải quyết như thế nào ?

mua đất bị thiếu so với sổ đỏ

Mua đất bị thiếu diện tích thì diện tích đất sẽ được tính như thế nào ?

Khoản 5 Điều 98 Luật đất đai 2013 quy định:

“Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu.”

Theo đó, nếu diện tích thực tế của thửa đất nhỏ hơn diện tích ghi trong sổ đỏ đã cấp thì diện tích được xác định lại theo diện tích đo đạc thực tế.

Người mua đất đề nghị cập nhật lại diện tích và cấp đổi sổ đỏ

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 24 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP việc cấp đổi Giấy chứng nhận được thực hiện khi đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất. Theo đó, người sử dụng đất nếu phát hiện diện tích thực tế nhỏ hơn diện tích trong Giấy chứng nhận thì có thể yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận.

Thủ tục cấp đổi lại sổ đỏ

Người có yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận gửi 01 bộ hồ sơ đến UBND xã/phường/thị trấn hoặc Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (đối với địa phương đã thành lập VP đăng ký đất đai).

Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không tính ngày nghỉ hàng tuần, lễ, Tết) cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ. (khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Yêu cầu bên bán trả lại tiền

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các bên buộc phải giao kết hợp đồng và thực hiện công chứng/chứng thực theo quy định pháp luật.

Điều 500 BLDS 2015 quy định:

“Hợp đồng về quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất hoặc thực hiện quyền khác theo quy định của Luật đất đai cho bên kia; bên kia thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng với người sử dụng đất.”

Hợp đồng về quyền sử dụng đất bao gồm thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Theo đó, bên mau đất chỉ có thể đòi lại tiền đã thanh toán nếu như trong hợp đồng có cam kết của bên chuyển nhượng về diện tích trong Giấy chứng nhận không nhỏ hơn diện tích thực tế hoặc nếu diện tích thực tế nhỏ hơn diện tích trong Giấy chứng nhận thì phải hoàn trả khoản tiền tương đương với diện tích bị thiếu cho bên mua đất.

Tuy nhiên, như đã đề cập trong phần mở đầu bài viết, hầu hết người mua đất đều rất tin vào Giấy chứng nhận nên điều khoản cam kết về diện tích đất cũng ít khi được đưa vào hợp đồng. Đến khi xảy ra tranh chấp thì đành phải “ngậm đắng nuốt cay”.

Như vậy, Luật Nam Sơn đã giải đáp thắc mắc của các bạn về Mua đất bị thiếu diện tích so với sổ đỏ và 2 hướng giải quyết. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật sư Hà, Luật sư Trung và các Luật sư giàu kinh nghiệp khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook