Mua bán nhà đất đã công chứng nhưng bên mua không trả đủ tiền, phải làm sao?

Mua bán nhà đất đã công chứng nhưng bên mua không trả đủ tiền, phải làm sao?

  1. Quy định về thời điểm chuyển giao quyền sử dụng đất

Căn cứ Điều 503 Bộ luật dân sự 2015 thì việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định của Luật đất đai.

Bên cạnh đó Khoản 3 Điều 188 Luật đất đai 2013 cũng quy định việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính

Vậy khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cần phải được lập thành văn bản và phải được công chứng, chứng thực. Lưu ý là sau khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng thì quyền sử dụng đất đó chưa thuộc quyền sử dụng của bên mua mà quyền sử dụng đất chỉ thuộc về bên mua khi thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  1. Làm thế nào khi bán nhà đất đã công chứng xong nhưng bên mua lại không trả đủ tiền

Căn cứ tại khoản 1 Điều 280 và Điều 440 Bộ luật dân sự 2015 quy định nghĩa vụ trả tiền phải được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm và phương thức đã thỏa thuận. Hợp đồng bán nhà đất sinh ra là để bên mua nhận được nhà đất và nhận bên bán được tiền. Do đó, nghĩa vụ thanh toán được xem là một nghĩa vụ cơ bản để hợp đồng được ký kết.

Trước tiên, cần thực hiện các biện pháp nhắc nhở, thương lượng bên mua về nghĩa vụ trả tiền. Sau khi được yêu cầu nhưng bên mua vẫn không thực hiện đúng nghĩa vụ thì bên bán có quyền

Tiến hành khởi kiện bên mua nhà đất ra toà án có thẩm quyền để yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng, hủy giấy tờ đất (nếu đã sang tên) để đòi lại nhà đất.

Khi tiến hành việc khởi kiện, bên bán cần làm đơn yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để yêu cầu Toà ra quyết định áp dụng biện pháp cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với nhà đất đang tranh chấp theo quy định tại khoản 7 Điều 114 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Luật sư đại diện uỷ quyền và Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong vụ kiện này.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu có nhu cầu.

Trân trọng./.

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook