Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa được quy định như thế nào năm 2022

mua-ban-hang-hoa-qua-so-giao-dich-hang-hoa

Mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa được quy định như thế nào năm 2022

Mua bán hàng hoá là việc bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và được nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và có quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận. (Khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại 2005). Vậy mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa được quy định như thế nào?

mua-ban-hang-hoa-qua-so-giao-dich-hang-hoa

Quy định về sở giao dịch hàng hóa:

Căn cứ theo quy định tại Điều 67 Luật Thương mại 2005 quy định về sở giao dịch hàng hóa cụ thể như sau:

– Sở giao dịch hàng hoá có các chức năng sau đây:

+ Cung cấp các điều kiện vật chất – kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng hoá;

+ Điều hành các hoạt động giao dịch;

+ Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành trên thị trường giao dịch tại từng thời điểm.

– Chính phủ quy định chi tiết điều kiện thành lập Sở giao dịch hàng hóa, quyền hạn, trách nhiệm của Sở giao dịch hàng hóa và việc phê chuẩn Điều lệ hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa.

Hàng hoá được phép mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa

Theo quy định tại quyết định số 4361/QĐ-BCT năm 2010 về việc công bố danh mục hàng hóa được phép giao dịch qua sở giao dịch hàng hóa, những hàng hóa được giao dịch qua sở giao dịch hàng hóa bao gồm:

– Cà phê nhân, chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in.

– Mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa.

– Cao su tự nhiên ở dạng tấm cao su xông khói.

– Cao su tự nhiên đã được định chuẩn kỹ thuật.

– Các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

– Các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng.

– Các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng.

– Các sản phẩm thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán.

Chất lượng, đơn vị đo lường và các tiêu chuẩn khác của hàng hoá do Sở Giao dịch hàng hóa công bố phù hợp với pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường hiện hành.

Hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

Theo quy định tại Điều 64 luật thương mại Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hoá bao gồm hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn. Trong đó:

– Hợp đồng kỳ hạn là thỏa thuận, theo đó bên bán cam kết giao và bên mua cam kết nhận hàng hoá tại một thời điểm trong tương lai theo hợp đồng.

– Hợp đồng về quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán là thỏa thuận, theo đó bên mua quyền có quyền được mua hoặc được bán một hàng hóa xác định với mức giá định trước (gọi là giá giao kết) và phải trả một khoản tiền nhất định để mua quyền này (gọi là tiền mua quyền). Bên mua quyền có quyền chọn thực hiện hoặc không thực hiện việc mua hoặc bán hàng hóa đó.

Quy định về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa:

Về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, căn cứ theo quy định tại Điều 63 Luật Thương mại 2005 quy định cụ thể như sau:

– Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hóa nhất định qua Sở giao dịch hàng hoá theo những tiêu chuẩn của Sở giao dịch hàng hoá với giá được thỏa thuận tại thời điểm giao kết hợp đồng và thời gian giao hàng được xác định tại một thời điểm trong tương lai.

– Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa.

Về hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hoá, căn cứ tại Điều 64 Luật Thương mại 2005 quy định cụ thể như sau:

– Hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hoá bao gồm hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn.

– Hợp đồng kỳ hạn là thỏa thuận, theo đó bên bán cam kết giao và bên mua cam kết nhận hàng hoá tại một thời điểm trong tương lai theo hợp đồng.

– Hợp đồng về quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán là thỏa thuận, theo đó bên mua quyền có quyền được mua hoặc được bán một hàng hóa xác định với mức giá định trước (gọi là giá giao kết) và phải trả một khoản tiền nhất định để mua quyền này (gọi là tiền mua quyền). Bên mua quyền có quyền chọn thực hiện hoặc không thực hiện việc mua hoặc bán hàng hóa đó.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư Hà, Luật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook