Một người có được làm con nuôi của nhiều người không?

Một người có được làm con nuôi của nhiều người không?

Một người có được làm con nuôi của nhiều người không? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Một người có được làm con nuôi của nhiều người không?

Một người có được làm con nuôi của nhiều người không?

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ, con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi.

Như vậy khi giải quyết việc nuôi con nuôi thì phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người được nhận làm con nuôi.

Cụ thể theo Điều 8 Luật Nuôi con nuôi 2010 có quy định người được nhận làm con nuôi như sau:

“Điều 8. Người được nhận làm con nuôi

1. Trẻ em dưới 16 tuổi

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;

b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi.”

Theo đó để được nhận làm con nuôi thì phải là trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải thuộc một trong hai trường hợp:

– Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;

– Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

Đặc biệt, tại khoản 3 Điều này nêu rõ:

Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

Như vậy, từ quy định trên, ngoài việc được nhận làm con nuôi của cha dượng, mẹ kế, cô, cậu, dì, chú, bác ruột thì chỉ trẻ em dưới 16 tuổi mới được nhận làm con nuôi và cũng chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của một cặp vợ chồng mà không thể đồng thời được làm con nuôi của nhiều người.

Để đủ điều kiện nhận con nuôi thì người nhận nuôi phải đáp ứng những điều kiện gì?

Theo quy định tại Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2010 có quy định về điều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi, cụ thể như sau:

“Điều 14. Điều kiện đối với người nhận con nuôi

1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

d) Có tư cách đạo đức tốt.

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

c) Đang chấp hành hình phạt tù;

d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

3. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này.”

Như vậy, để đủ điều kiện được nhận con nuôi thì người nhận nuôi con nuôi phải đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

Do đó, việc quy định một người không được làm con nuôi của nhiều người là hoàn toàn phù hợp.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Một người có được làm con nuôi của nhiều người không? Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook