Quyền miễn trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển năm 2023

Quyền miễn trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển năm 2023

Quyền miễn trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển năm 2023

Quyền miễn trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển năm 2023

Nghĩa vụ của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Theo Điều 150 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 thì nghĩa vụ của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển như sau:

Người vận chuyển phải mẫn cán để trước và khi bắt đầu chuyến đi, tàu biển có đủ khả năng đi biển, có thuyền bộ thích hợp, được cung ứng đầy đủ trang thiết bị và vật phẩm dự trữ;

Các hầm hàng, hầm lạnh và khu vực khác dùng để vận chuyển hàng hóa có đủ các điều kiện nhận, vận chuyển và bảo quản hàng hóa phù hợp với tính chất của hàng hóa.

Quyền miễn trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Quyền miễn trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóabằng đường biển theo Điều 151 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 như sau:

(1) Người vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với mất mát, hư hỏng hàng hóa do việc tàu biển không đủ khả năng đi biển, nếu đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại mục 2.

Trong trường hợp này, người vận chuyển có nghĩa vụ chứng minh đã thực hiện nhiệm vụ một cách mẫn cán.

(2) Người vận chuyển được miễn hoàn toàn trách nhiệm, nếu tổn thất hàng hóa xảy ra trong trường hợp sau đây:

– Lỗi của thuyền trưởng, thuyền viên, hoa tiêu hàng hải hoặc người làm công của người vận chuyển trong việc điều khiển hoặc quản trị tàu;

– Hỏa hoạn không do người vận chuyển gây ra;

– Thảm họa hoặc tai nạn hàng hải trên biển, vùng nước cảng biển mà tàu biển được phép hoạt động;

– Thiên tai;

– Chiến tranh;

– Hành động xâm phạm trật tự và an toàn công cộng mà bản thân người vận chuyển không gây ra;

– Hành động bắt giữ của người dân hoặc cưỡng chế của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác;

– Hạn chế về phòng dịch;

– Hành động hoặc sự sơ suất của người giao hàng, chủ sở hữu hàng, đại lý hoặc đại diện của họ;

– Đình công hoặc các hành động tương tự khác của người lao động do bất kỳ nguyên nhân nào làm đình trệ hoàn toàn hoặc một phần công việc;

– Bạo động hoặc gây rối;

– Hành động cứu người hoặc cứu tài sản trên biển;

– Hao hụt về khối lượng, trọng lượng hoặc mất mát, hư hỏng khác của hàng hóa xảy ra do chất lượng, khuyết tật ẩn tỳ hoặc khuyết tật khác của hàng hóa;

– Hàng hóa không được đóng gói đúng quy cách;

– Hàng hóa không được đánh dấu ký, mã hiệu đúng quy cách hoặc không phù hợp;

– Khuyết tật ẩn tỳ của tàu biển mà những người có trách nhiệm không phát hiện được, mặc dù đã thực hiện nhiệm vụ một cách mẫn cán;

– Bất kỳ nguyên nhân nào khác xảy ra mà người vận chuyển không có lỗi hoặc không cố ý gây ra tổn thất hoặc không phải do người làm công, đại lý của người vận chuyển có lỗi gây ra.

Trường hợp có người được hưởng quyền miễn hoàn toàn trách nhiệm của người vận chuyển theo quy định của pháp luật hoặc theo sự thỏa thuận ghi trong hợp đồng thì người đó phải chứng minh rằng người vận chuyển đã không có lỗi, không cố ý hoặc những người làm công, đại lý của người vận chuyển cũng không có lỗi hoặc không cố ý gây ra sự mất mát, hư hỏng của hàng hóa.

(3) Chậm trả hàng là việc hàng hóa không được trả trong khoảng thời gian đã thỏa thuận theo hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian hợp lý cần thiết mà người vận chuyển mẫn cán có thể trả hàng đối với trường hợp không có thỏa thuận. Người vận chuyển không phải chịu trách nhiệm đối với việc chậm trả hàng trong trường hợp sau đây:

– Đi chệch tuyến đường khi đã có sự chấp thuận của người giao hàng;

– Nguyên nhân bất khả kháng;

– Phải cứu người hoặc trợ giúp tàu khác đang gặp nguy hiểm khi tính mạng con người trên tàu có thể bị đe dọa;

– Cần thời gian để cấp cứu cho thuyền viên hoặc người trên tàu.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Quyền miễn trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook