Điều kiện, quy trình miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố năm 2023

Điều kiện, quy trình miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Điều kiện, quy trình miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố năm 2023

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là ai? Điều kiện, quy trình miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được quy định như thế nào? Bài viết sau đây Luật Nam Sơn xin được giải đáp thắc mắc của quý bạn đọc về vấn đề này.

Điều kiện, quy trình miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là ai?

Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn được định nghĩa tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 04/2012/TT-BNV như sau:

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; được hưởng phụ cấp hàng tháng, mức phụ cấp do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố;

Đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác;

Có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm;

Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

Điều kiện, quy trình miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Điều kiện miễn nhiệm

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

– Do sức khoẻ.

– Do hoàn cảnh gia đình.

– Vì lý do khác.

(khoản 1 Điều 10 Hướng dẫn ban hành kèm theo Nghị quyết số 09 năm 2008).

Quy trình miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Bước 1: Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố gửi đơn đề nghị miễn nhiệm gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. Riêng trường hợp được điều động làm công tác khác thì không cần đơn xin miễn nhiệm.

Lưu ý: Trong đơn cần trình bày rõ ràng lý do xin miễn nhiệm.

Bước 2: Tổ chức hội nghị cử tri để miễn nhiệm

Hội nghị được tổ chức nếu có trên 50% cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tham gia. Trong hội nghị sẽ tiến hành các công việc sau đây:

Trưởng ban công tác Mặt trận thôn chủ trì hội nghị, nêu lý do của hội nghị.

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trình bày lý do xin miễn nhiệm.

Đánh giá, thảo luận quá trình hoạt động của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị biểu quyết bằng hình thức nào sẽ được quyết định trong hội nghị.

Lưu ý: Khi bỏ phiếu thì bầu tổ kiểm phiếu có từ 03 – 05 người làm nhiệm vụ.

Điều kiện để Trưởng ban công tác Mặt trận thôn báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là phải có trên 50% cử tri trong tổng số cử tri/cử tri đại diện hộ gia đình tán thành với việc miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Bước 3: Giải quyết miễn nhiệm trưởng thôn

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Trưởng ban công tác Mặt trận thôn báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân sẽ giải quyết việc miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Nếu không đồng ý thì sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không đồng ý.

Bước 4: Bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tạm thời và chính thức

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tạm thời để điều hành hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Trong 20 ngày kể từ ngày ra quyết định công nhận kết quả miễn nhiệm trưởng thôn phải tiến hành bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố mới.

Cơ quan có thẩm quyền

Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan xem xét, ra quyết định công nhận kết quả miễn nhiệm chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố đóng vai trò quan trọng trong việc miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố khi thực hiện các công việc:

Nhận đơn xin miễn nhiệm của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Chủ trì hội nghị cử tri về việc miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Điều kiện, quy trình miễn nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook