Quy định về miễn nhiệm công chứng viên năm 2023

Quy định về miễn nhiệm công chứng viên năm 2023

Quy định về miễn nhiệm công chứng viên năm 2023

Công chứng viên là một trong những hoạt động được diễn ra rất phổ biến và được quan tâm rất lớn hiện nay. Vậy khi nào miễn nhiệm công chứng viên. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ làm rõ vấn đề đó.

Quy định về miễn nhiệm công chứng viên năm 2023

Công chứng là gì?

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Trong đó:

– Công chứng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Công chứng, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để hành nghề công chứng.

– Tổ chức hành nghề công chứng bao gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Các trường hợp miễn nhiệm công chứng viên

Theo đó, công chứng viên bị miễn nhiệm trong 08 trường hợp sau:

(1) Không còn đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định;

(2) Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

(3) Kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác;

(4) Không hành nghề công chứng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được bổ nhiệm công chứng viên hoặc không hành nghề công chứng liên tục từ 12 tháng trở lên;

(5) Hết thời hạn tạm đình chỉ hành nghề công chứng theo quy định mà lý do tạm đình chỉ hành nghề công chứng vẫn còn;

(6) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm; bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc;

(7) Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án;

(8) Thuộc các trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên theo quy định tại thời điểm được bổ nhiệm.

Trong đó:

– Người bị miễn nhiệm công chứng viên sẽ bị thu hồi Thẻ công chứng viên.

– Người bị miễn nhiệm công chứng viên theo quy định nêu trên được xem xét bổ nhiệm lại nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định và lý do miễn nhiệm không còn.

– Trường hợp người bị miễn nhiệm công chứng viên do bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về tội phạm do cố ý, bị xử phạt VPHC đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc thì không được bổ nhiệm lại công chứng viên.

Trên đây là những quy định của pháp luật về miễn nhiệm công chứng viên. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook