Mẫu đăng ký nhượng quyền thương mại năm 2023

mẫu đăng ký nhượng quyền thương mại

Mẫu đăng ký nhượng quyền thương mại năm 2023

mẫu đăng ký nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là gì?

Theo Điều 284 Luật Thương mại 2005 thì nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

– Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

– Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Mẫu đăng ký nhượng quyền thương mại

Mẫu MĐ-1

(Phục lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

         ……, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Kính gửi: Bộ Công thương

 

Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………………………………………….

Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………………………………………………………………………………….

Tên thương nhân viết tắt (nếu có)………………………………………………………………………………………………….

[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư][1] số………………………………………………………………………………………………….

Do……………………………………………………….. Cấp ngày:…………………………………………………………….

Quốc tịch của thương nhân:………………………………………………………………………………………………….

Vốn điều lệ:………………………………………………………………………………………………….

Ngành, nghề kinh doanh:………………………………………………………………………………………………….

Lĩnh vực dự kiến nhượng quyền:………………………………………………………………………………………………….

Hình thức nhượng quyền[2]:………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ của trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………… Fax: ………………………………………………………

Email (nếu có):………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại từ [Việt Nam ra nước ngoài/nước ngoài vào Việt Nam][3]

[Địa điểm nhượng quyền:……………………………………………………………………………………………… ][4]

Thương nhân xin cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.

 

Kèm theo đơn:

– …………….;

– …………….;

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

[1] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp

[2] Ghi “Nhượng quyền ban đầu” hay “Nhượng quyền thứ cấp”

[3] Lựa chọn ghi nội dung phù hợp

[4] Ghi tên nước, vùng lãnh thổ nhượng quyền trong trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Trên đây là những quy định của pháp luật về mẫu đơn đăng ký nhượng quyền thương mại.  Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook