Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa (mới nhất 2022)

Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa (mới nhất 2022)

Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa (mới nhất 2022)

Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa (mới nhất 2022)

Hợp đồng nguyên tắc là gì?

Hợp đồng nguyên tắc là một loại hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về mua bán hàng hóa hay cung ứng bất kỳ dịch vụ nào đó, tuy nhiên việc ký kết hợp đồng nguyên tắc chỉ mang tính chất định hướng.

Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

Số …/HĐNT

Địa danh, ngày … tháng …năm…

Chúng tôi bao gồm:……………………………………………………….

Bên bán (sau đây gọi là bên A):…………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………..

Email (nếu có):……………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………..

Số tài khoản:………………………………………………………………

Người đại diện (công ty/ doanh nghiệp):…………………………………

Chức vụ/ vị trí hiện tại:……………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Email:………………………………………………………………………

Bên mua (sau đây gọi là bên B):…………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Email (nếu có):…………………………………………………………….

Mã số thuế:…………………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………………………………………….

Người đại diện (công ty/ doanh nghiệp):…………………………………..

Chức vụ/ vị trí hiện tại:…………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Email:………………………………………………………………………

Sau đây chúng tôi đã đưa ra thống nhất ký kết hợp đồng nguyên tắc này, với điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1: đối với điều khoản chung

1. Hai bên có nhu cầu mua – bán về hàng hóa dựa trên quyền và lợi ích của cả hai bên là bên A và bên B.

2. Sau hợp đồng này được ký kết nếu phát sinh hai bên sẽ đi tới quyết định thỏa thuận khác về mua bán đối với từng lần thực hiện giao dịch. Trong đó, các thông tin về số lượng, khối lượng, chất lượng và giá cả,… sẽ được thỏa thuận chi tiết trong bản hợp đồng mua bán.

3. Khi có mâu thuẫn phát sinh trong hợp đồng này và hợp đồng mua bán thì sẽ giải quyết theo các điều khoản ghi nhận trong hợp đồng nguyên tắc này.

Điều 2: Về nội dung hàng hóa

1. Bên bán phải đảm bảo nghĩa vụ cung cấp hàng hóa và sản phẩm đúng về chất lượng, chủng loại, thông tin như trong thỏa thuận và theo quy định pháp luật.

2. Các thông tin chi tiết về hàng hóa hai bên sẽ nêu rõ trong hợp đồng mua bán.

Điều 3: Đối với giao và nhận hàng

1. Khi giao nhận hàng hóa bên nhận hàng kiểm tra các thông tin về số lượng hàng hóa, ngoài ra địa điểm giao và nhận hàng, chi phí phát sinh sẽ nêu rõ trong hợp đồng mua bán.

2. Các giấy tờ khi thực hiện giao dịch hàng hóa cần phải có:

– Hóa đơn bán hàng có xác nhận của hai bên

– Biên bản giao nhận hàng, trong đó ghi nhận rõ các nội dung về số lượng, số khối lượng, kiện hàng, thùng hàng.

Điều 4: Đối với giá cả và các phương thức thanh toán

1. Hai bên đi đến thống nhất thỏa thuận mức giá bán hàng theo như giá của công ty là:…………………

2. Đơn giá, thuế VAT và tổng tiền thanh toán của hàng hóa ghi nhận rõ trong hợp đồng mua bán.

3. Các phương thức mua bán ghi nhận trong hợp đồng mua bán

Điều 5: Nghĩa vụ của các bên

1.Bên bán

– Đảm bảo cung cấp các loại hàng hóa sản phẩm về chất lượng sản phẩm, loại hàng và tiêu chuẩn đúng như đã thỏa thuận.

– Kịp thời cập nhật các thông tin về giá, các loại sản phẩm mới, sản phẩm thay đổi thông tin,…

– Ngoài ra, cần phải thực hiện đúng và hoàn thành nghĩa vụ ghi trong hợp đồng mua bán

2. Bên mua

– Đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đúng như thời gian hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Tuân thủ đúng các quy định pháp luật khi thực hiện vận chuyển, di dời hàng hóa.

– Ngoài ra, cần phải thực hiện đúng và hoàn thành nghĩa vụ ghi trong hợp đồng mua bán

Điều 6: Nghĩa vụ về các thông tin cung cấp của hai bên

1. Các bên cung cấp đầy đủ các thông tin của hai bên về: tên của công ty, doanh nghiệp, số vốn, tài khoản ngân hàng, thông tin của người đại diện thực hiện giao dịch mua bán, giấy phép về đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền.

2. Các bên cung cấp thông tin trên cam đoan là chính xác và không có sai sót. Theo đó, khi phát sinh về việc thay đổi thông tin thì bên đó phải thực hiện thông báo bên còn lại để điều chỉnh thông tin

3. Nếu phát sinh thiệt hại do lỗi của một trong các bên thì phải thực hiện bồi thường theo thỏa thuận nhưng đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

Điều 7: Bảo hành sản phẩm ( nếu có)

Các phát sinh vấn đề hỏng sản phẩm, hàng hóa do lỗi của bên nhà sản xuất hoặc bên       bán thì phải có trách nhiệm hỗ trợ bảo hành đúng như ghi nhận trên giấy bảo hành.

Điều 8: Cam kết

Trường hợp một trong các bên vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng thì hai bên sẽ tiến hành thỏa thuận. Trường hợp không thể thỏa thuận sẽ đưa vụ việc khởi kiện ra tòa ra trực tiếp tòa án quận/ huyện……………….., đồng thời tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Đối với hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng nguyên tắc có giá trị hiệu lực bắt đầu từ ngày…. Tháng….năm….- tức là ngày ký kết hợp đồng. Trường hợp phát sinh thì hai bên sẽ tiến hành thỏa thuận sau.

2. Hợp đồng nguyên tắc này sẽ có hiệu lực kéo dài đến…..

Bản hợp đồng nguyên tắc này được lập làm 4 bản, hai bên mỗi bên sẽ lưu giữ 2     bản và đồng thời có giá trị pháp lý là như nhau.

Bên bán – bên A

( Ký, ghi rõ họ và tên người đại diện, đóng dấu)

Bên mua – bên B

( Ký, ghi rõ họ và tên người đại diện, đóng dấu)

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa (mới nhất 2022). Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook