Mẫu giấy ủy quyền viết tay (cập nhật 2022)

mẫu giấy ủy quyền

Mẫu giấy ủy quyền viết tay (cập nhật 2022)

Giấy ủy quyền cá nhân là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định trong nội dung của giấy ủy quyền. Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ cung cấp mẫu giấy ủy quyền mới nhất.

mẫu giấy ủy quyền

Ủy quyền là gì?

Ủy quyền là việc thỏa thuận của các bên theo đó bên được ủy quyền sẽ có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền.

Ủy quyền là một trong hai hình thức đại diện theo quy định của pháp luật được ghi nhận tại Điều 135 Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (gọi là đại diện theo ủy quyền) hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (gọi chung là đại diện theo pháp luật).

Nội dung ủy quyền viết tay

Giấy ủy quyền cần đảm bảo các nội dung ủy quyền không được trái với các nguyên tắc cơ bản được ghi nhận tại Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015:

  • Bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử;
  • Tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận;
  • Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội;
  • Xác lập, thực hiện, chấm dứt ủy quyền một cách thiện chí, trung thực;
  • Không xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;
  • Các bên phải tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình.

Hình thức ủy quyền

Thông thường, hình thức ủy quyền là bằng văn bản (có thể có hoặc không công chứng, chứng thực tùy vào từng trường hợp cụ thể).

Mẫu giấy ủy quyền viết tay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 1. Người ủy quyền:

Họ và tên: ……………………………………., sinh ngày ……. /…… /……….

Mã số BHXH:………………………………….

Loại chế độ được hưởng: …………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………

CMND/CCCD/số hộ chiếu/: …………. do………….. cấp ngày …/……./……

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………..

2. Người được ủy quyền:

Họ và tên: ……………………………………….., sinh ngày ……… /…….. /……….

CMND/CCCD/số hộ chiếu/: …………. do………….. cấp ngày …/……./……

Nơi cư trú: …………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………

III. Nội dung ủy quyền: ………………………………………………………………………..

IV: Thời hạn ủy quyền:………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng nội dung ủy quyền như đã nêu ở trên.

Trong trường hợp người ủy quyền (người hưởng chế độ) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc bị chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì Tôi là người được ủy quyền cam kết sẽ thông báo kịp thời cho đại diện chi trả hoặc BHXH cấp huyện.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả lại tiền nếu không thực hiện đúng cam kết./.

………, ngày … tháng … năm ….

Người ủy quyền                        Người được ủy quyền

   (Ký, ghi rõ họ tên)                       (Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu giấy ủy quyền viết tay (cập nhật 2022). Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook