Mẫu giấy uỷ quyền nhận lương hưu năm 2022

Mẫu giấy uỷ quyền nhận lương hưu năm 2022

Cá nhân người lao động có thể thực hiện ủy quyền cho người khác nhận tiền lương hưu, thai sản, bảo hiểm thất nghiệp… nếu không thể trực tiếp đi làm thủ tục hoặc nhận tiền. Vậy mẫu giấy uỷ quyền nhận lương hưu như thế nào?

Mẫu giấy uỷ quyền nhận lương hưu năm 2022

Giấy ủy quyền nhận lương hưu là gì?

Giấy ủy quyền nhận tiền lương hưu là văn bản ghi nhận việc người đang hưởng lương hưu ủy quyền cho một người khác thực hiện nhận tiền lương hưu thay mình trong một thời hạn nhất định.

Theo đó, người được ủy quyền sẽ có trách nhiệm nhận tiền lương hưu cho người ủy quyền trong khoảng thời gian đã ghi nhận trên giấy ủy quyền. Thông thường, một giấy ủy quyền phải đáp ứng các điều kiện về hình thức và nội dung như sau:

– Về hình thức: Hình thức của giấy ủy quyền phải theo thể thức của văn bản hành chính theo quy định của pháp luật.

– Về nội dung:

+ Nội dung của giấy ủy quyền phải bình đằng, đảm bảo tính tự do, tự nguyện cam kết và thỏa thuận.

+ Nội dung ghi nhận trong giấy ủy quyền tuyệt đối không được xâm phạm đến lợi ích của quốc gia, không vi phạm lợi ích cộng dồng hay lợi ích hợp pháp của người khác.

+ Nội dung ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật, không trái với đạo đức xã hội.

+ Giấy ủy quyền phải có nội dung về cam kết về trách nhiệm và chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng nghĩa vụ được ủy quyền.

Khi nào cần viết giấy uỷ quyền nhận lương hưu?

Hiện nay, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn khác có liên quan không quy định cụ thể các trường hợp được ủy quyền nhận tiền lương hưu. Tuy nhiên, thông thường các trường hợp sau đây sẽ thực hiện thủ tục ủy quyền nhận tiền lương hưu:

– Người đang hưởng lương hưu trên 80 tuổi;

– Người đang hưởng lương hưu dưới 80 tuổi nhưng ốm đau, khó khăn trong việc đi lại;

– Người đang hưởng lương hưu bị bệnh mãn tính đang phải điều trị nội, ngoại trú;

– Người đang hưởng lương hưu ra nước ngoài cư trú;

– Người đang hưởng lương hưu phải cấp hành hình phạt tù…

Như vậy, với những trường hợp không thể trực tiếp đi nhận tiền lương hưu được; cá nhân đang hưởng lương hưu có thể thực hiện thủ tục ủy quyền cho người khác để người được ủy quyền nhận tiền lương hưu thay.

Mẫu giấy ủy quyền nhận lương hưu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 GIẤY ỦY QUYỀN

I. Người ủy quyền:

Họ và tên: ……………………………………., sinh ngày ……. /…… /……….

Mã số BHXH:………………………………….

Loại chế độ được hưởng: …………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………

Số CMND/số căn cước công dân/số hộ chiếu/: …………….. do……………………..  cấp ngày …/……./……

Nơi cư trú (1): …………………………………………………………………………..

II. Người được ủy quyền:

Họ và tên: ……………………………………….., sinh ngày ……… /…….. /……….

Số CMND/số căn cước công dân /hộ chiếu/:……………… do…………………….. cấp ngày …/……./……

Nơi cư trú (1): …………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………

III. Nội dung ủy quyền(2):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IV: Thời hạn ủy quyền: (3)……………………………………

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng nội dung ủy quyền như đã nêu ở trên.

Trong trường hợp người ủy quyền (người hưởng chế độ) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc bị chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì Tôi là người được ủy quyền cam kết sẽ thông báo kịp thời cho đại diện chi trả hoặc BHXH cấp huyện. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả lại tiền nếu không thực hiện đúng cam kết./.

Chứng thực chữ ký
của người ủy quyền
(4)(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
             Người ủy quyền

            (Ký, ghi rõ họ tên)

 

.………., ngày …. tháng …. năm …..

    Người được ủy quyền

      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền lương hưu được quy định tại Quyết định số 166/QĐ – BHXH, quý vị có thể điền thông tin giấy ủy quyền theo hướng dẫn sau:

– Ghi đầy đủ địa chỉ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh (thành phố); trường hợp người ủy quyền đang chấp hành hình phạt tù thì ghi tên trại giam, huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh(thành phố);

– Ghi rõ nội dung ủy quyền như: Làm loại thủ tục gì; nhận hồ sơ hưởng BHXH (bao gồm cả thẻ BHYT) nếu có; Nhận lương hưu hoặc loại trợ cấp gì; đổi thẻ BHYT, thanh toán BHYT, đổi sổ BHXH, điều chỉnh mức hưởng hoặc chế độ gì… Nếu nội dung ủy quyền bao gồm cả làm đơn thì cũng phải ghi rõ làm ủy quyền làm đơn, trường hợp ủy quyền cho thực hiện toàn bộ thủ tục (bao gồm cả làm đơn, nộp, nhận hồ sơ, nhận tiền) thì phải ghi thật cụ thể.

– Thời hạn ủy quyền do các bên tự thỏa thuận và ghi rõ từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm; trường hợp để trống thì thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

– Chứng thực chữ ký của người ủy quyền: Là chứng thực chính quyền địa phương hoặc của Phòng Công chứng hoặc của Thủ trưởng trại giam, trại tạm giam hoặc của Đại sứ quán Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoặc của chính quyền địa phương của nước ngoài nơi người hưởng đang cư trú (chỉ cần xác nhận chữ ký của người ủy quyền);

Lưu ý:

– Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt được chứng thực theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp người được ủy quyền không thực hiện đúng nội dung cam kết thì ngoài việc phải bồi thường số tiền đã nhận không đúng quy định thì tùy theo hậu quả còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hành chính hoặc hình sự.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu giấy uỷ quyền nhận lương hưu năm 2022 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook