Mẫu giấy chứng tử năm 2023

Mẫu giấy chứng tử năm 2023

mẫu giấy chứng tử

Giấy chứng tử là gì?

Giấy chứng tử là căn cứ pháp lý được dùng để:

– Xác định thời điểm mở thừa kế, hàng thừa kế;

– Giải quyết chế độ tử tuất;

– Xác định tài sản chung vợ chồng;

– Xác nhận tình trạng hôn nhân khi muốn đăng ký kết hôn với người khác…

Tuy nhiên, theo pháp luật hiện hành, tại khoản 2 Điều 34 Luật Hộ tịch 2014 quy định công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người đi khai tử.

Như vậy, hiện nay, sau khi làm thủ tục đăng ký khai tử, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp trích lục khai tử cho người đi khai tử thay vì cấp giấy chứng tử  như trước đây.

Theo đó, trích lục khai tử lấy thông tin về đăng ký khai tử của một người ở trong Sổ hộ tịch. Giấy trích lục khai tử giống như “bản sao” của giấy chứng tử và có giá trị pháp lý tương đương giấy chứng tử.

Mẫu bản sao giấy chứng tử

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG TỬ

(BẢN SAO)

 

Họ và tên:…………….Giới tính: ……………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………..

Dân tộc:…………. Quốc tịch:………………………………..

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng:……………………………………..

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:………………………………………

Đã chết vào lúc………giờ……….phút, ngày……..tháng………năm………

Nơi chết:…………………………………………………………………..

Nguyên nhân chết:………………………………………………………..

……………………………………………………………………

Giấy báo tử/Giấy tờ thay thế Giấy báo tử……………. do…………….

Cấp ngày………tháng………năm……..

Nơi đăng ký:…………………………………………………

Ngày, tháng, năm đăng ký:……………………………………………..

Ghi chú:………………………………………………………………………..

 

NGƯỜI THỰC HIỆN

(Đã ký)

NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG TỬ

(Đã ký)

Sao từ Sổ đăng ký khai tử

Ngày………..tháng……….năm…….

NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY CHỨNG TỬ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu trích lục khai tử

…………..………………..……

…………..………………….……. (1)

Số: (2)            /TLKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….…tháng ……năm ………

 

TRÍCH LỤC KHAI TỬ

Họ, chữ đệm, tên:……………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………….

Giới tính: ……….… Dân tộc: ………… Quốc tịch:………………..

Số định danh cá nhân: (3)…………………………………………..

Giấy tờ tùy thân:……………………………………………………..

Đã chết vào lúc………..giờ………..phút, ngày……….. ghi bằng chữ:

………………………………………………………………………….

Nơi chết:……………………………………………………………….

Giấy báo tử/Giấy tờ thay thế Giấy báo tử số ……….do….cấp ngày ……..

Họ, chữ đệm, tên người đi khai tử:…………………………………….

Giấy tờ tùy thân:………………………………………………………..

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

 

(1) Ghi tên cơ quan cấp Trích lục khai tử (ghi đủ các cấp hành chính).

(2) Ghi theo Số trong Sổ đăng ký khai tử.

(3) Chỉ ghi trong trường hợp đã được cấp Số định danh cá nhân.

Thủ tục đăng ký khai tử

Bước 01: Nộp hồ sơ

Theo Điều 32 Luật Hộ tịch 2014, hồ sơ được gửi tới:

– UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của công dân Việt Nam

– UBND cấp huyện nơi cư trú cuối cùng của người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam.

– UBND xã ở khu vực biên giới đối với người nước ngoài cư trú tại xã đó.

Bước 02: Kiểm tra hồ sơ

Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

– Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết giấy tiếp nhận, ghi rõ ngày, giờ trả kết quả.

– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Nếu hồ sơ sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ và lập văn bản từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

Bước 03: Giải quyết khai tử

Công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người đi khai tử.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu giấy chứng tử năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook