Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù năm 2023

Mẫu đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù năm 2023

Mẫu đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù năm 2023

Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù năm 2023

Trường hợp được hoãn chấp hành hình phạt tù

Tại Điều 67 Bộ luật Hình sự 2015 có nêu về các trường hợp hoãn chấp hành hình phạt tù như sau:

Hoãn chấp hành hình phạt tù

1. Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:

a) Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;

b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;

c) Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

d) Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 01 năm.

Như vậy, sẽ xem xét hoãn chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội thuộc một trong các trường hợp trên.

Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù 

Mẫu số 1 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP có quy định như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày… tháng … năm …

ĐƠN XIN HOÃN/MIỄN (1)
Chấp hành án phạt tù

Kính gửi: Tòa án …(2)

Tên tôi là: ……………………….…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………(3)

Đã bị Tòa … (4) kết án về tội… tại bản án/quyết định .…………………………………………(5)

Mức hình phạt là: …………………………………………………………………………………(6)

Ngày … tháng … năm …, Tòa án … (7) đã ra Quyết định thi hành án phạt tù ………………(8)

Nay tôi viết đơn này xin hoãn/ miễn chấp hành án phạt tù vì lý do như sau: …………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan lý do xin hoãn/ miễn chấp hành án phạt tù là đúng sự thật và tuân thủ chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục tài liệu kèm theo đơn đề nghị gồm …………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

 

Xác nhận của Ủy ban nhân dân có thẩm quyền nơi người bị kết án phạt tù cư trú

Người viết đơn (9)
(ký và ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù

(1) nếu người được hoãn chấp hành án phạt tù tự nguyện chấp hành án phạt tù thì ghi “ĐƠN XIN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ”.

(2) và (7) ghi tên Toà án đã ra quyết định thi hành án phạt tù.

(3) ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, nơi cư trú của người bị kết án phạt tù. Trường hợp người bị kết án phạt tù không thể tự viết đơn được thì người thân thích của họ đề nghị thay thì phải ghi rõ họ tên của người đề nghị thay và mối quan hệ với người bị kết án phạt tù.

(4) ghi tên Tòa án đã ra bản án/quyết định có hiệu lực thi hành.

(5) ghi số, ngày, tháng, năm của bản án (quyết định) hình sự đã có hiệu lực pháp luật (ví dụ: Bản án số: 01/2021/HS-PT ngày 01 tháng 01 năm 2021).

(6) ghi rõ mức hình phạt tù bằng số và bằng chữ.

(8) ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm của quyết định thi hành án phạt tù. Nếu người được hoãn chấp hành án phạt tù tự nguyện xin chấp hành án phạt tù thì ghi thêm số, ngày, tháng, năm của quyết định hoãn chấp hành án phạt tù.

(9) trường hợp người bị kết án phạt tù không thể tự viết đơn được thì người thân thích của người bị kết án đề nghị thay ghi rõ họ tên của người đề nghị thay.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Mấu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù năm 2023 . Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook