Mẫu đơn xin miễn giảm lệ phí môn bài năm 2023

Mẫu đơn xin miễn giảm lệ phí môn bài năm 2023

Mẫu đơn xin miễn giảm lệ phí môn bài năm 2023

Mẫu đơn xin miễn giảm lệ phí môn bài năm 2023

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là loại thuế kinh doanh của tổ chức và cá nhân kinh doanh thường xuyên hoặc buôn từng chuyến hàng đều phải nộp theo Pháp lệnh thuế Công thương nghiệp 1983.

Hiện hành, thuật ngữ “thuế môn bài” không còn được sử dụng rộng rãi. Mà thay vào đó thuật ngữ “lệ phí môn bài” được dùng thay thế.

Các trường hợp miễn thuế môn bài

Căn cứ Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

– Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

– Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.

– Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Mẫu đơn xin miễn giảm lệ phí môn bài năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

…., ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN MIỄN GIẢM THUẾ MÔN BÀI

Kính gửi: Chi cục thuế …………….

Căn cứ: Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định lệ phí môn bài

Tôi tên là: …. Sinh năm:………

Giấy chứng minh nhân dân số ……. cấp ngày …/…/… tại Công an ………….…….…….

Trú tại:……… …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….………

Điện thoại liên hệ: ……….…….…….…….……….………..…….…….…….…….…….…….

Là chủ hộ gia đình sản xuất và kinh doanh ………….. Hộ gia đình tôi kinh doanh gồm có …. lao động.

Tôi làm đơn này xin trình bày với Quý cơ quan một sự việc sau:

Ngày …/…/… tôi đại diện hộ gia đình tôi đã làm thủ tục đăng kí kinh doanh hộ gia đình theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Do có mức doanh thu là …………… nên hộ gia đình của tôi phải đóng lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị Chi cục thuế ………………… xem xét, kiểm tra và công nhận việc miễn giảm thuế môn bài cho hộ gia đình tôi để quyền và lợi ích chính đáng của hộ gia đình tôi không bị xâm hại. Kèm theo đơn này, tôi xin gửi tới Quý cơ quan báo cáo tài chính ……………của hộ gia đình tôi.

Kính mong Quý cơ quan nhanh chóng xem xét xử lý yêu cầu trên của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                    NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu đơn xin miễn giảm lệ phí môn bài năm 2023. Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook