Mẫu đơn ly hôn năm 2022

mau-don-ly-hon

Mẫu đơn ly hôn năm 2022

Khi tiến hành thủ tục ly hôn, cần phải nộp đơn theo mẫu chuẩn của Toà án. Sau đây, Luật Nam Sơn sẽ giới thiệu mẫu đơn ly hôn mới và chuẩn nhất của Toà án cho trường hợp thuận tình và ly hôn đơn phương.

mau-don-ly-hon

 1. Mẫu đơn ly hôn thuận tình

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  …….., ngày ….. tháng …. năm ………

  ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

  (V/v: Công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận về con cái, tài sản)

  Kính gửi: Tòa án nhân dân ……………………………………………………..

  Họ tên người yêu cầu:

  1. Tên chồng: ………………………………….. Sinh năm: …………………….

  Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

  Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

  Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

  2. Tên vợ: ………………………………….. Sinh năm: ………………………….

  Địa chỉ……………………………………………………………………………………………….

  Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

  Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

  Chúng tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân……………….. việc như sau:

  1. Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

  – Về quan hệ hôn nhân: ………………………………………………………….

  – Về con chung:………………………………………………………………………………………….

  – Về tài sản chung: ……………………………………………………………………………………

  – Về công nợ:…………………………………………………………………………………………….

  2. Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên: ………….

  3. Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:…………..

  4. Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:………….…………………………………………………………..

  5. Thông tin khác:……………………………………………………………

  Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có:

  1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)

  2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)

  3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)

  4. Đăng ký kết hôn

  5. Một số giấy tờ khác có liên quan

  Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

  NGƯỜI YÊU CẦU

  Vợ                                                                          Chồng

 2. Mẫu đơn ly hôn đơn phương

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……….., ngày ….. tháng …. năm ………

   

  ĐƠN KHỞI KIỆN

  (v/v: Ly hôn)

   

  Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) ………………………………….………..

  Người khởi kiện:………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

  Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

  Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

  Người bị kiện:……………………………………………………………………………………

  Địa chỉ……………………………………………………………………………………………….

  Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

  Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):…………………………………..

  Địa chỉ……………………………………………………………………………………………….

  Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

  Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

  Yêu cầu Tòa án nhân dân …….. giải quyết ly hôn với các nội dung sau đây:

  1. Quan hệ hôn nhân:……………………………………………

  2. Về con chung……………………………………………………

  3 – Về tài sản : (4) ……………………………………………….

  4 –Về công nợ: (5) ………………………………………………

  Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

  1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)

  2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)

  3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)

  4. Đăng ký kết hôn

  5. Một số giấy tờ khác có liên quan

  (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (6) …………………………………………………………………………………………………

  Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

  Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

  Tôi xin trân trọng cảm ơn !

  NGƯỜI KHỞI KIỆN

 3. Một số vấn đề về đơn ly hôn 

3.1 Đơn ly hôn mua ở đâu?

Pháp luật hiện hành không bắt buộc người dân phải mua đơn có sẵn tại Tòa án. Về nguyên tắc mẫu Đơn xin ly hôn có thể được viết tay, đánh máy hoặc mua tại Tòa án (bản có dấu). Đơn chỉ cần có đầy đủ các nội dung thông tin cần thiết theo mẫu là Tòa án phải chấp nhận.

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều Tòa án vẫn yêu cầu người dân phải mua mẫu đơn ly hôn 2022 có dấu treo tại Tòa.

3.2 Nộp đơn xin ly hôn ở đâu?

 

 

Đối với thuận tình ly hôn, nộp đơn tại nơi cư trú của hai vợ chồng. Nếu nơi cư trú khác nhau, hai vợ chồng có thể thỏa thuận đến Tòa án nơi cư trú của vợ hoặc của chồng để làm thủ tục.

Trường hợp ly hôn đơn phương, người có yêu cầu xin ly hôn đơn phương phải gửi đơn đến Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việctức là nếu vợ đơn phương ly hôn chồng, thì phải nộp đơn đến Tòa án nơi chồng đang tạm trú, thường trú, làm việc.

3.3 Nộp đơn ly hôn cùng giấy tờ gì?

Nộp kèm đơn ly hôn gồm các giấy tờ, tài liệu sau đây:

– Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (bản chính). Nếu không có giấy chứng nhận kết hôn thì có thể nộp bản sao chứng thực đăng ký kết hôn; Bản sao từ sổ gốc (trích lục) đăng ký kết hôn; Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đã được đăng ký lại…

– Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của vợ và chồng (bản sao có chứng thực). Trường hợp không có, vợ/chồng thực hiện theo hướng dẫn của Tòa án để nộp giấy tờ tùy thân khác thay thế.

– Giấy khai sinh của các con (nếu có con chung, bản sao có chứng thực);

– Sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực);

– Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản chung (nếu có tài sản chung, bản sao có chứng thực) như Sổ đỏ; hợp đồng mua bán, tặng cho, thừa kế chung…

3.4 Đơn xin ly hôn có bắt buộc 2 vợ chồng cùng ký?

Như đã nói ở trên, khi ly hôn có 02 cách: Thuận tình và đơn phương. Trong đó, thuận tình là việc cả hai vợ chồng cùng đồng ý và thỏa thuận được việc ly hôn. Ngược lại, đơn phương ly hôn là khi một bên có yêu cầu ly hôn.

Do đó, trong đơn ly hôn thuận tình, bắt buộc phải có chữ ký của cả hai vợ chồng còn đơn ly hôn đơn phương thì không bắt buộc.

3.5 Đơn ly hôn viết tay có được chấp nhận không?

Hiện nay, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân tối cao ban hành đơn ly hôn kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP. Tuy nhiên, tại văn bản này cũng như các văn bản liên quan cũng không yêu cầu vợ, chồng bắt buộc phải sử dụng hai mẫu này để gửi Tòa án ly hôn.

Người muốn ly hôn có thể gửi đơn theo mẫu hoặc viết tay với đầy đủ nội dung về: Tên Tòa án nhận đơn, họ tên người yêu cầu ly hôn, những nội dung yêu cầu Tòa án giải quyết về quan hệ hôn nhân, con chung, tài sản (nếu có)…

3.6 Nộp đơn ly hôn có mất tiền không?

Hiện nay, đối với trường hợp không có tranh chấp về tài sản, án phí ly hôn là 300.000 đồng. Trong đó, nếu đơn phương ly hôn thì nguyên đơn phải chịu án phí sơ thẩm không phụ thuộc vào việc đơn yêu cầu có được chấp thuận hay không.

Nếu ly hôn thuận tình, mỗi bên chịu một nửa án phí hoặc 02 bên tự thỏa thuận.

Đối với trường hợp ly hôn có tranh chấp về tài sản, 02 bên phải chịu án phí theo giá trị tài sản.

3.7 Có được bổ sung yêu cầu chia tài sản sau khi đã nộp đơn ly hôn không?

Đây có lẽ là vấn đề mà rất nhiều cặp vợ chồng khi ly hôn thắc mắc. Theo đó, bên cạnh việc yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa hai vợ chồng, tại đơn xin ly hôn, vợ, chồng có thể yêu cầu chia tài sản, cấp dưỡng, nuôi con, chăm sóc con, phân định nợ chung…

Đặc biệt, sau khi đã nộp đơn ly hôn, hai vợ chồng hoàn toàn có quyền bổ sung yêu cầu chia tài sản. Tuy nhiên, lưu ý thời điểm bổ sung phải trước khi mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Căn cứ Công văn 01/2017/GĐ-TANDTC).

Như vậy Luật Nam Sơn đã cung cấp mẫu Đơn ly hôn mới nhất 2022 tới bạn đọc. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật Sư Hà, Luật Sư Trung.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook