Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội năm 2023

Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội năm 2023

Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội năm 2023

Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội năm 2023

Nhà ở xã hội là gì?

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật nhà ở.

Tức nhà nước sẽ hỗ trợ cho các dự án nhà ở xã hội, người mua nhà sẽ được hưởng mức giá ưu đãi hơn so với những căn hộ thuộc diện thương mại.

Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội năm 2023

PHỤ LỤC SỐ 09

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Hình thức đăng ký13                   Thuê □              Thuê mua □

Kính gửi14: …………………………………………

Họ và tên người viết đơn: ………………………………………………………………………………..

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân)

số …………….. cấp ngày ……/……/ tại ………………………………………………………………

Nghề nghiệp15: ………………………………………………………………………………………………

Nơi làm việc16: ……………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số …………..tại: ………………………………………………

Thuộc đối tượng17: …………………………………………………………………………………………

Số thành viên trong hộ gia đình18 ……………….người, bao gồm:

  1. Họ và tên: ……………………………CMND số …………………..là: ………………………….

Nghề nghiệp ………………………..Tên cơ quan (đơn vị) …………………………………………

  1. Họ và tên: ……………………………CMND số …………………..là: ………………………….

Nghề nghiệp ………………………..Tên cơ quan (đơn vị) …………………………………………

  1. Họ và tên: ……………………………CMND số …………………..là: ………………………….

Nghề nghiệp ………………………..Tên cơ quan (đơn vị) …………………………………………

  1. ……………………………………………………………………………………………………………….

Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới bất cứ hình thức nào (không áp dụng đối với trường hợp tái định cư và trường hợp trả lại nhà ở công vụ).

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau19: (có Giấy xác nhận về thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân kèm theo đơn này).

– Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình
– Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người
– Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung – tường, mái)
– Đã có đất ở nhưng diện tích khuôn viên đất ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh.
– Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất
– Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác.
– Tôi đã trả lại nhà ở công vụ, hiện nay chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà ở công vụ

– Khó khăn về nhà ở khác20 (ghi rõ nội dung) ………………………………………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết 01 căn hộ (căn nhà) theo hình thức ………………tại dự án:

+ Mong muốn được giải quyết căn hộ (căn nhà) số ………………………………………………

+ Diện tích sàn sử dụng căn hộ ………………m2 (đối với nhà chung cư);

+ Diện tích sàn xây dựng …………………m2 (đối với nhà liền kề);

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. Khi được giải quyết21………………. nhà ở xã hội. Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội./.

 

………., ngày ……. tháng ……. năm …….
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là những quy định của pháp luật về Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội năm 2023 . Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook