Mẫu đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mới nhất 2023)

Mẫu đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mới nhất 2023)

Mẫu đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mới nhất 2023)

Mẫu đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mới nhất 2023)

Mẫu đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mới nhất 2023)

Mẫu A.I.6

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Các khoản 2 và 4 Điều 35 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư có dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số ….  và đã trúng đấu giá, trúng thầu tại Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư số…. /Nhà đầu tư được chấp thuận theo Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, nay đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung sau:

 1. NHÀ ĐẦU TƯ
 2. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………………………………. ……..

Ngày sinh:……… ………….Quốc tịch:…………………………… ……..

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)[1] số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ……………………………………………………………………………. ……..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………. ……..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………. ……..

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):             ……..

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………………………………………………………………. ……..

 1. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ……………………………………………………………………………. ……..

(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)[2] số: ….; ngày cấp: ……….; Cơ quan cấp:…..        Địa chỉ trụ sở:         ……..

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):             ……..

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):……………………………………. ……..

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………………………………………………………………………. ……..

Ngày sinh:……… ………….Quốc tịch:…………………………… ……..

…… (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:…….; ngày cấp…….; Nơi cấp: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: ……………………………………………………………………………………

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2

II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP (nếu có)

 1. Tên tổ chức kinh tế: ……………………………………………………………………………………
 2. Loại hình tổ chức kinh tế……………………………………………………………………………………
 3. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………
 4. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ) đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ (tỷ giá….. ngày….. của…….).
 5. 5. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tư:
STT Tên nhà đầu tư Số vốn góp Tỷ lệ (%)
VNĐ Tương đương USD

III. NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ/ Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư/QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ.

 1. Thông tin về các Quyết định đã cấp:
STT Tên Quyết định Số Quyết định

 

Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú

(Còn hoặc hết

hiệu lực)

 1. Nội dung dự án

– Tên dự án:……………………………………………………………………………………

– Mục tiêu:……………………………………………………………………………………

– Tổng vốn đầu tư ……………………………………………………………………………………

– Quy mô dự án: ……………………………………………………………………………………

– Địa điểm: ……………………………………………………………………………………

– Tiến độ: ……………………………………………………………………………………

– Thời hạn dự án: ……………………………………………………………………………………

 1. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:
 2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơquan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư / Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư / Quyết định chấp thuận nhà đầu tư / Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 

 1. HỒ SƠ KÈM THEO
 2. Bản sao các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư / Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư / Quyết định chấp thuận nhà đầu tư liên quan đến dự án.
 3. Các tài liệu khác có liên quan.

 

….…., ngày ….. tháng ….. năm……

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

 

 

[1] Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

[2] Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.

Trên đây là những quy định của pháp luật về Mẫu đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mới nhất 2023) . Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook