Mẫu công văn điều chỉnh thông tin năm 2022

Mẫu công văn điều chỉnh thông tin năm 2022

Thực tế hiện nay một số doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thường gặp vướng mắc trong quá trình soạn thảo các công văn gửi đến khách hàng, đối tác hoặc công văn giải trình, nhắc nhở. Trong nội dung bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ hướng dẫn Mẫu công văn điều chỉnh thông tin năm 2022.

Mẫu công văn điều chỉnh thông tin năm 2022

Công văn là gì?

Công văn là loại văn bản hành chính được dùng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Các cơ quan Nhà nước sử dụng Công văn làm phương tiện giao tiếp chính với cấp trên, cấp dưới và công dân.

Ngoài ra, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp cũng phải soạn thảo và sử dụng Công văn trong hoạt động hàng ngày để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.

Mẫu công văn điều chỉnh thông tin là mẫu văn bản hành chính được lập ra để xin được điều chỉnh nội dung thông tin về vấn đề cụ thể nào đó.

Phân loại công văn

Hiện nay, có 07 loại công văn được sử dụng phổ biến đó là:

– Công văn hướng dẫn: Là Công văn có nội dung hướng dẫn thực hiện về một nội dung nào đó đã được quy định nhưng chưa rõ ràng hoặc hướng dẫn về nội dung chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, văn bản nội bộ.

– Công văn giải thích: Là loại Công văn dùng để cụ thể hóa nội dung của các văn bản khác về việc thực hiện một công việc nào đó mà cá nhân, tổ chức chưa hiểu chưa rõ.

– Công văn chỉ đạo: Là loại Công văn do cấp trên ban hành nhằm thông tin cho cơ quan, bộ phận cấp dưới về các công việc cần triển khai, thực hiện.

– Công văn đôn đốc, nhắc nhở: Đây là loại Công văn của cấp trên nhằm nhắc nhở, chấn chỉnh cấp dưới thực hiện các hoạt động, công việc đã được yêu cầu thực hiện trước đó.

– Công văn đề nghị, yêu cầu: Là Công văn của cơ quan, bộ phận cấp dưới gửi tới cấp trên hoặc cơ quan, bộ phận ngang cấp nhằm đề nghị, yêu cầu cung cấp thông tin, giải quyết công việc có liên quan.

– Công văn phúc đáp: Là loại Công văn trả lời về những vấn đề mà cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp khác yêu cầu thuộc thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

– Công văn xin ý kiến: Là Công văn của cấp dưới gửi cho cấp trên yêu cầu hướng dẫn hoặc cho ý kiến chỉ đạo thực hiện một hoặc một số công việc nhất định.

Mẫu công văn điều chỉnh thông tin

Tùy theo mục đích sử dụng công văn là gì sẽ có cách soạn thảo khác nhau, nội dung dưới đây sẽ hướng dẫn Mẫu công văn điều chỉnh thông tin.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                   ….., ngày ….. tháng ….. năm ……….

CÔNG VĂN

(V/V: Điều chỉnh thông tin…………………….)

Kính gửi:……………………………………………………………………………

Căn cứ:………………………………………………………………………………

Dựa trên……………………..chúng tôi thông báo về việc thay đổi thông tin……như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:                                                                     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

– Như trên;                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

– Lưu VT.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu công văn điều chỉnh thông tin năm 2022 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook