Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng hiện nay

mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng hiện nay

Bài viết dưới đây Luật Nam Sơn sẽ cung cấp mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng nhất hiện nay.

mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Thanh lý hợp đồng dân sự là gì?

Thanh lý hợp đồng là sự ghi nhận thể hiện dưới hình thức là một biên bản ghi nhận việc thực hiện hợp đồng của các bên, sau khi hoàn tất một công việc nào đó đã được hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng và các chi phí phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc đó và hai bên cùng đồng ký tên.

Các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thường sử dụng thanh lý hợp đồng trong các giao dịch dân sự và thực hiên hợp đồng làm chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh từ hợp đồng. Đặc biệt, trong một số trường hợp, khi thực hiện thanh lý hợp đồng, các bên sẽ giảm thiểu được những tranh chấp pháp lý không đáng có.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

(Thanh lý Hợp đồng  ……… số…….)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam năm 2015.

– Căn cứ vào Hợp đồng (1) …………………………….

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các Bên;

Hôm nay, ngày …. tháng … năm ………., tại ……………………, chúng tôi gồm:

BÊN ……………………: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: …………………………….       Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………… do ……………………… cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………….

Bà: ………………. …………………          Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……….. …………. do ………… …….. cấp ngày …………

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………..

BÊN ………………………..: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông: ……………………………  Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………. do ………………… cấp ngày …………

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………

Bà: ……………………      Sinh năm: ……………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………… do ……………………. cấp ngày …………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………….

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký Văn bản này để thực hiện việc thanh lý Hợp đồng  …………… theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Ngày ……….., hai bên đã cùng nhau thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng ………………………………

Do ……………… nên các bên quyết định lập Văn bản thanh lý Hợp đồng ..……… nói trên.

2. Bằng việc lập và ký Văn bản thanh lý Hợp đồng này, chúng tôi chính thức tuyên bố: Hợp đồng………………… sẽ chấm dứt hiệu lực ngay sau khi chúng tôi ký vào Văn bản thanh lý Hợp đồng này.

ĐIỀU 2: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Việc thanh lý Hợp đồng nói trên là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không bị ép buộc và không kèm theo bất cứ điều kiện nào, không nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào.

Các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến Hợp đồng và cam kết không khiếu nại gì sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng này;

Chúng tôi đã đọc và đồng ý với nội dung Văn bản thanh lý Hợp đồng này, đồng thời ký tên, điểm chỉ vào Văn bản này làm bằng chứng.

Văn bản này được lập thành …..(….) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản.

  Bên A                                                                              Bên B

(ký, ghi rõ họ tên)                                                                 (ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là những quy định của pháp luật về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng.  Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp chi tiết liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ qua Hotline: 1900.633.246, email: Luatnamson79@gmail.com để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook