Mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc năm 2022

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc năm 2022

Khi bạn muốn giao máy móc, thiết bị cho bên thứ hai để thuê, mượn, sửa chữa, thi công,… thì phải cần có giấy tờ mang pháp lí rõ ràng. Vì vậy, mọi người nên lập biên bản bàn giao thiết bị nhằm xác nhận tình trạng máy móc khi giao nhận, nghĩa vụ của đôi bên. Vậy cách lập biên bản bàn giao như thế nào? Nội dung biên bản gồm những gì?

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc năm 2022

Biên bản bàn giao thiết bị là gì?

Biên bản bàn giao thiết bị là một hình thức biểu mẫu thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp và công ty hiện nay được thiết lập giữa nhà cung cấp với người nhận để ghi lại và xác nhận việc chuyển giao thiết bị, máy móc.

Việc lập biên bản này sẽ làm cơ sở trả lại hoặc bồi thường trước khi người lao động tiến hành tiếp quản máy móc thiết bị đã được bàn giao. Sau khi các bên ký thỏa thuận bàn giao, biên bản bàn giao thiết bị máy móc sẽ được làm thành 2 bản, mỗi bên sẽ giữ 1 để làm cơ sở sử dụng nếu như có tranh chấp xảy ra giữa hai bên.

Nội dung của biên bản bàn giao

Biên bản bàn giao thiết bị máy móc sẽ có những nội dung chính sau đây:

  • Thời gian lập biên bản;
  • Thông tin của bên giao và bên nhận thiết bị máy móc;
  • Thông tin thiết bị được bàn giao: tên thiết bị, thông số kỹ thuật, số lượng, hiện trạng,…
  • Quy định về việc sử dụng thiết bị

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Căn cứ hợp đồng kinh tế số… ngày…. tháng…. năm về việc thuê thiết bị phục vụ thi công…giữa bên cho thuê là… và bên đi thuê là…(1)

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……, tại….. chúng tôi gồm: (2)

BÊN CHO THUÊ (Bên A): (3) 

Địa chỉ:…….(4)

Đại diện:……(5)

BÊN NHẬN (Bên B): (6) 

Địa chỉ:…….(7)

Đại diện:…….(8)

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật, Mã thiết bị Số lượng Hiện trạng
1.
2.
3.

Biên bản này làm thành cơ sở để 2 bên thực hiện và quyết toán hợp đồng kinh tế số…. ngày…… tháng…… năm…….(9)

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

                       Đại diện bên giao                                                 Đại diện bên nhận

Hướng dẫn điền thông tin:

(1): Điền số hợp đồng kinh tế, ngày, tháng, năm, điền tên của bên thuê và bên đi thuê

(2): Điền ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản

(3): Điền tên của bên cho thuê ( bên A)

(4): Điền địa chỉ của bên cho thuê

(5): Điền đại diện của bên cho thuê

(6) : Điền tên của bên nhận ( bên B)

(7): Điền địa chỉ của bên nhận

(8): Điền đại diện của bên nhận

(9): Điền ngày, tháng, năm của hợp đồng kinh tế

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc năm 2022 Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook