Mẫu bản kiểm điểm và cách viết bản kiểm điểm 2022

ban-kiem-diem

Mẫu bản kiểm điểm và cách viết bản kiểm điểm 2022

Bản kiểm điểm là văn bản do cá nhân soạn thảo nhằm xem xét, đánh giá lại hành vi của bản thân khi mắc lỗi, có khuyết điểm. Bản tự kiểm điểm được sử dụng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến lúc đi làm tại các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước.
bang-kiem-diem

Bản kiểm kiểm là gì?

Bản kiểm điểm là văn bản do cá nhân soạn thảo nhằm xem xét, đánh giá lại hành vi của bản thân khi mắc lỗi, có khuyết điểm, trong một số trường hợp, bản kiểm điểm còn là bản tổng kết quá trình tu dưỡng, rèn luyện, công tác và phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của cá nhân trong một tổ chức, đoàn thể.

Khi nào phải viết bản kiểm kiểm?

Thứ nhất: Khi mắc lỗi, có sai sót trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ

Bản kiểm điểm nhận lỗi là loại bản kiểm điểm phổ biến nhất trong đời sống hàng ngày. Không ít những trường hợp khi đi học chúng ta mắc lỗi và được giáo viên yêu cầu viết bản kiểm điểm. Khi hoạt động trong một tổ chức, chúng ta vi phạm nội quy nên phải viết bản kiểm điểm….

Bản kiểm điểm này thể hiện thái độ tích cực của bản thân khi biết nhìn nhận vào khuyết điểm, từ đó quyết tâm sửa chữa bằng cam kết không tái phạm lỗi từng mắc  trong tương lai.

Thứ hai: Khi kết thúc một thời gian, quá trình rèn luyện, công tác

Trong một số đoàn thể, tổ chức, việc viết bản tự kiểm điểm là một thủ tục cần thiết nhằm tổng kết quá trình tu dưỡng, rèn luyện, công tác và phấn đấu thực hiện nhiệm vụ trong tương lai.

Ví dụ: Bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm là bản tổng kết quá trình tu dưỡng, rèn luyện, công tác và phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên trong năm. Thông qua bản tự kiểm điểm này mỗi Đảng viên sẽ tự nhận ra những ưu điểm và nhược điểm của bản thân đồng thời đưa ra những phương hướng, biện pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn những mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ.

Các loại bản kiểm điểm phổ biến hiện nay

Căn cứ vào lĩnh vực sử dụng, tên gọi cụ thể có thể có nhiều loại bản kiểm điện khác nhau. Chúng tôi xin chia sẻ về một số loại bản kiểm điểm phổ biến hiện nay để Quý vị có thêm thông tin:

Thứ nhất: Bản kiểm điểm cá nhân

Bản kiểm điểm cá nhân là tên gọi chung của bản kiểm điểm dành cho giáo viên, công chức hay học sinh, sinh viên khi cần kiểm điểm, trình bày khuyết điểm hoặc lỗi của cá nhân trong sự việc nào đó, tự đánh giá mức độ phạm lỗi của mình để cấp trên có cơ sở đánh giá hình thức kỷ luật đối với mình.

Bản kiểm điểm cá nhân được dùng cho hầu hết các cá nhân thực hiện để nâng cao ý thức trách nhiệm, biết tự nhận ra khuyết điểm của mình, những sai sót mắc phải để rút ra được kinh nghiệm trong thời gian sắp tới. Bản kiểm điểm cá nhân thường được thực hiện vào cuối năm trước khi làm báo cáo tổng kết và Bảng đánh giá nhân viên cuối năm.

Thứ hai: Bản kiểm điểm Đảng viên

Bản tự kiểm điểm cá nhân của Đảng viên là văn bản do Đảng viên lập ra để xem xét, đánh giá lại hành vi của bản thân khi mắc lỗi hoặc kiểm điểm bản thân trong một năm qua đã đạt hay chưa đạt được những gì, để từ đó đưa ra phương hướng cho năm sau. Việc kiểm điểm Đảng viên nhằm những mục đích như sau:

– Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

– Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

– Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

Thứ ba: Bản kiểm điểm học sinh

Bản kiểm điểm học sinh là văn bản do học sinh tự viết, không theo khuôn mẫu nào để tự xem xét, đánh giá lại hành vi của bản thân khi mắc lỗi hoặc kiểm điểm bản thân trong một năm học, một kỳ học đã làm được gì, vi phạm những gì để có phương hướng phát triển cho kỳ học sau.

Thứ tư: Bản kiểm điểm rút kinh nghiệm

Bản kiểm điểm rút kinh nghiệm là văn bản do một cá nhân soạn thảo hoặc điền theo mẫu có sẵn, để trình bày về một sự việc hay lỗi lầm đã xảy ra trong quá trình công tác, học tập, làm việc, trong một khoảng thời gian nhất định.

Bản kiểm điểm rút kinh nghiệm thường hướng đến giúp các chủ thể có thể nhận ra được lỗi lầm của bản thân; để lần sau biết rút kinh nghiệm không bị mắc phải nữa. Đây được xem là cách lành mạnh để cá nhân nâng cao nhận thứ về bản thân và đạt được sự phát triển đúng đắn trong tương lai.

Mẫu Bảng kiểm điểm

Bản tự kiểm điểm dành cho học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Ban giám hiệu trường………………………………………………….

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp…………………………………………..

Tên em là ………………………………Là học sinh lớp …………..……………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: …………………….………………… và đã gây ảnh hưởng tới lớp cũng như khiến thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm, em xin chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

…………, ngày … tháng … năm……

Chữ ký học sinh                                        Chữ ký phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ tên)                             (Ký, ghi rõ họ tên)

Như vậy Luật Nam Sơn đã cung cấp mẫu Bản kiểm điểm cho bạn đọc. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi Luật Sư Hà, Luật Sư Trung.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook