Mã số doanh nghiệp năm 2022

Mã số doanh nghiệp là gì? Vì sao điều này có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp? Theo dõi bài viết để Luật Nam Sơn giải đáp thắc mắc cho quý vị khán giả.

Mã số doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp là gì?

Theo quy định Khoản 1 Điều 29 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về mã số doanh nghiệp như sau:

“Điều 29. Mã số doanh nghiệp

  1. Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.”

Do đó, mỗi công ty được cấp một mã số doanh nghiệp duy nhất. Mã này tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của công ty và không được chia sẻ với bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác. Mã này do Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin đăng ký thuế  tạo, gửi, nhận và được ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp mất hiệu lực khi công ty ngừng hoạt động.

Vai trò của mã số doanh nghiệp

Theo quy định Khoản 2 Điều 29 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định vai trò của mã số doanh nghiệp như sau:

“Điều 29. Mã số doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.”

Đồng thời, Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định cụ thể:

“Điều 8. Mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, mã số địa điểm kinh doanh

  1. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.
  2. Cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng mã số doanh nghiệp để thực hiện công tác quản lý nhà nước và trao đổi thông tin về doanh nghiệp.”

Như vậy, có thể khái quát về vai trò của mã số doanh nghiệp thông qua hai vai trò chính là:

– Mã số doanh nghiệp dùng để thực hiện công tác quản lý nhà nước và trao đổi thông tin về doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thông qua mã số doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu có thể xin cung cấp mã số doanh nghiệp để kiểm tra tình trạng pháp lý và các thông tin cơ bản của các doanh nghiệp khác. Việc xin cung cấp thông tin này được thực hiện thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại trang web dangkykinhdoanh.gov.vn.

– Mã số doanh nghiệp dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.

Mã công ty đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia BHXH. Mã số thuế doanh nghiệp hay mã số thuế doanh nghiệp là mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho các tổ chức là tập đoàn, doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Mã số đơn vị tham gia BHXH giúp Doanh nghiệp  giao dịch với cơ quan BHXH.

Quy định mã số doanh nghiệp là mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội là một quy định mới trong Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năn 2021 của Chính phủ nhằm tạo thuận lợi hơn cho cơ quan nhà nước trong quá trình quản lý doanh nghiệp. Quy định này đã đặt ra yêu cầu phải có sự phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Vì thế Nghị định 122/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ ra đời để giải quyết yêu cầu đó. Theo đó Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Việc phối hợp, liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện qua phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa các hệ thống công nghệ thông tin.

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định mã số doanh nghiệp. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về mã số doanh nghiệp năm 2022.

Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi các Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

 

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook