Mẫu đơn khởi kiện hành vi lấn chiếm đất đai (mới nhất 2022)

mẫu đơn tố cáo hành vi lấn chiếm đất đai

Mẫu đơn khởi kiện hành vi lấn chiếm đất đai (mới nhất 2022)

mẫu đơn tố cáo hành vi lấn chiếm đất đai

Hành vi lấn chiếm đất đai là gì?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 3 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định như sau:

1. Lấn đất là việc người sử dụng đất chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất sử dụng mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép hoặc không được người sử dụng hợp pháp diện tích đất bị lấn đó cho phép.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 3 Nghị định 91/2019/NĐ-CP một số quy định được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 04/2022/NĐ-CP quy định như sau:

2. Chiếm đất là việc sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tự ý sử dụng đất mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép;

b) Tự ý sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác mà không được tổ chức, cá nhân đó cho phép;

c) Sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã hết thời hạn sử dụng mà không được Nhà nước gia hạn sử dụng đất và đã có quyết định thu hồi đất được công bố, tổ chức thực hiện nhưng người sử dụng đất không chấp hành (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp);

d) Sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

Như vậy, lấn đất là hành vi trái pháp luật mà người sử dụng đất chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích sử dụng đất khi không được cho phép.

Mẫu đơn khởi kiện hành vi lấn chiếm đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

……………, ngày…… tháng …… năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

(Về việc Tên cá nhân/Cơ quan/Tổ chức có hành vi lấn chiếm đất đai của ông/bà………)

Kính gửi: Uỷ Ban Nhân Dân Phường/Xã…………………….. Quận/Huyện………………

(Hoặc Cơ quan có thẩm quyền giải quyết)

Tôi tên là: …………………………………………….. Sinh ngày: ……../ ………/………

Thẻ căn cước/CMND/số: …………… Cấp ngày…./…../…… Cấp bởi: …………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………….……………………………………..

Tôi làm đơn này để tố cáo

[ÔngBà/ Cơ quan/Tổ chức]: ………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Nội dung vụ việc như sau:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Vì vậy, tôi làm đơn này kính mong Quý Cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng thẩm tra, xác minh, giải quyết và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của những người bị ảnh hưởng là ông/bà:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan về nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Kính mong Quý Cơ quan sớm xem xét và giải quyết để bảo vệ tài sản của Nhà nước và đảm bào quyền lợi của những người bị ảnh hưởng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo:

– Bằng chứng về hành vi lấn chiếm đất

– …………

– …………

Người tố cáo

Ký và ghi rõ họ tên

Như vậy Luật Nam Sơn đã giải đáp cho các bạn hiểu quy định của pháp luật về việc xử phạt đối với hành vi lấn chiếm đất đai. Trong trường hợp quý khách có bất kỳ các vấn đề nào gặp khó khăn đừng ngần ngại liên hệ Luật Nam Sơn để được hỗ trợ trực tiếp bởi  Luật sư HàLuật sư Trung và các luật sư chuyên môn khác.

Điện thoại: 1900.633.246

Gmail: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook