Những điều cần lưu ý về công bố đơn đăng ký sáng chế 

Những điều cần lưu ý về công bố đơn đăng ký sáng chế 

Công bố đơn đăng ký sáng chế là một bước quan trọng trong quá trình đăng ký bảo hộ sáng chế, được tiến hành sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã thẩm định hình thức đơn. Vậy công bố đơn đăng ký sáng chế cần lưu ý những vấn đề nào? Hãy cùng Luật Nam Sơn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Những điều cần lưu ý về công bố đơn đăng ký sáng chế 

Thời hạn công bố đơn đăng ký sáng chế là bao lâu?

Theo quy định tại điểm a khoản 13 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, khi thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế, nếu thông tin liên quan đến đơn được xác định là hợp lệ thì đơn đó sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Căn cứ khoản 14.2 Điều 14 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, thời hạn công bố đơn sáng chế được quy định như sau:

– Đơn đăng ký sáng chế: Sau khi thẩm định hình thức đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ công bố trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn.

– Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (gọi chung là “đơn PCT”): Sau khi thẩm định hình thức đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ sau khi đơn đã vào giai đoạn quốc gia.

– Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm: Sau khi thẩm định hình thức đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục này nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn.

Đơn đăng ký sáng chế được công bố như thế nào?

Căn cứ Khoản 14.3 Điều 14 Thông tư 01/2007/TT-BKHCH được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 13 Điều 1 Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN, nội dung công bố đơn đăng ký sáng chế gồm có:

(1) Các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ (kể cả đơn tách) được công bố bao gồm:

– Các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ về mặt hình thức ghi trong quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

– Tên, quốc tịch của tác giả sáng chế.

– Các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ (bao gồm chuyển nhượng đơn, tách đơn, số đơn gốc của đơn tách…).

– Bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có).

(2) Việc sửa đổi, bổ sung đơn và thay đổi liên quan đến các thông tin nêu tại mục (1).

Bất cứ ai cũng đều có thể tiếp cận với các thông tin chi tiết về bản chất đối tượng nêu trong đơn được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp hoặc yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp các thông tin đó và phải nộp phí tra cứu thông tin theo quy định. Cá nhân, tổ chức có thể tra cứu đơn đăng ký sáng chế tại link sau đây: https://ipvietnam.gov.vn/cong-bao-so-huu-cong-nghiep1

Phí công bố đơn đăng ký sáng chế là bao nhiêu tiền?

Điểm a khoản 13 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN quy định tổ chức, cá nhân nộp đơn đăng ký sáng chế phải chịu phí công bố đơn trên trang Công báo sở hữu công nghiệp.

Phí công bố đơn đăng ký sáng chế cũng được xếp vào nhóm phí công bố, đăng bạ thông tin sở hữu công nghiệp nên căn cứ Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC, phí công bố đơn đăng ký sáng chế được xác định như sau:

STT Công bố đơn đăng ký sáng chế Mức phí công bố đơn

(đồng/đơn)

1 Đơn đăng ký sáng chế có 1 hình và bản mô tả từ 06 trang trở xuống 120.000
2 Đơn đăng ký sáng chế có trên 01 hình: Từ hình thứ 02 trở đi phải nộp thêm tiền cho mỗi hình 120.000 + 60.000 x (Số hình – 1)
3 Đơn đăng ký sáng chế bản mô tả sáng chế dài trên 06 trang thì từ trang thứ 07 trở đi phải nộp thêm cho mỗi trang 120.000 + 10.000 x (Số trang

Việc bảo mật đơn đăng ký sáng chế trước khi công bố được quy định như thế nào?

Điều 111 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về việc bảo mật đơn đăng ký sáng chế trước khi công bố như sau:

– Trước thời điểm đơn đăng ký sáng chế được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm bảo mật thông tin trong đơn.

– Cán bộ, công chức của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp làm lộ bí mật thông tin trong đơn đăng ký sáng chế thì bị xử lý kỷ luật; nếu việc làm lộ bí mật thông tin gây thiệt hại cho người nộp đơn thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Trên đây là toàn bộ quy định của pháp luật về Những điều cần lưu ý về công bố đơn đăng ký sáng chế Luật Nam Sơn xin gửi đến quý bạn đọc. Trường hợp có các thắc mắc cần giải đáp liên quan đến pháp luật quý bạn đọc có thể liên hệ Luật Nam Sơn để được tư vấn trực tiếp bởi Luật sư HàLuật sư Trung và các Luật sư có kinh nghiệm khác.

Hotline: 1900.633.246,

Email: Luatnamson79@gmail.com

1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook