Thạc sỹ Luật Lê Văn Tranh

Thạc sỹ Luật Lê Văn Tranh – Giảng viên ĐH Luật Tp. HCM
Cố vấn cao cấp Luật Nam Sơn

  • Tổ chức nghề nghiệp
  • Thành viên Công ty Luật TNHH MTV Nam Sơn năm 2012.
  • Giảng viên Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
  • Trọng tài viên – Trung tâm trọng tài Thương mại phía Nam
  • Quá trình công tác

Thạc sỹ Lê Văn Tranh là Giảng viên Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh với kinh nghiệm chuyên nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại trong hơn một thập niên qua. Với Luật Nam Sơn ông là một trong những người đóng góp mạnh mẽ, tích cực cho sự chuyên nghiệp, hiệu quả và thành công của công ty với vai trò là một tư vấn viên cao cấp, một chuyên gia có uy tín.

Hoạt động thực tiễn, ông đã cùng đồng nghiệp trong công ty làm dự án, tư vấn dự án đầu tư, quản lý, quản trị cho các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam trong các khu công nghiệp. Với hoạt động nghiên cứu ông là tác giả của nhiều đầu sách, bài báo được xuất bản bởi các tạp chí, nhà xuất bản uy tín của Việt Nam.

Có thể kể đến các đầu sách, tạp chí như sau:

1 Phân tích về bồi thường thiệt hại theo LTM năm 2005 Tạp chí công thương ISSN Tạp chí
2 Thủ tục đăng ký đầu tư đối với NĐT nước ngoài tại Việt Nam Tạp chí công thương ISSN Tạp chí
3 Chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo LTM Việt Nam Nxb. Tư pháp ISBN Sách chuyên khảo
4 Luận giải về công ty cổ phần Nxb. Tư pháp ISBN Sách chuyên khảo
5 Luận giải về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo LTM Việt Nam Nxb. Tư pháp ISBN Sách chuyên khảo
6 Quốc hội với vấn đề lập pháp Tạp chí Toà án ISSN Tạp chí
7 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo LDN và Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa Tạp chí Dân chủ và pháp luật ISSN Tạp chí
8 Policy for supporting small and medium enterprises in Vietnam Proceedings of Baasana international conference in Vietnam (Hosted by Baasana Vietnam chapter – Foreign Trade university) ISSN Tạp chí/ Báo cáo hội thảo quốc tế
9 Chính phủ kiến tạo – góc nhìn từ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện tại tại Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế (Học viện hành chính quốc gia, Việt Nam – Học viện hành chính vùng Metz, Pháp – Viện kinh tế Việt Nam) ISBN Sách Nhà nước đặt hàng
10 Bình luận về thoả thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo Luật cạnh tranh năm 2018 Kỷ yếu Hội thảo trường ĐH Luật TP HCM Kỷ yếu Biên tập kỷ yếu
11 Xã hội hoá giáo dục và một số định hướng chuyển đổi theo Luật giáo dục trong giai đoạn hiện nay Hoàn thiện hệ thống văn bản dưới luật để triển khai thực hiện Luật giáo dục năm 2019 (hội thảo khoa học quốc gia) Kỷ yếu Đồng tác giả
12 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và công cuộc phòng, chống đại dịch Covid – 19 ở nước ta Tạp chí Nghiên cứu lập pháp ISSN Đồng tác giả
13 Thoả thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm trong Luật Cạnh tranh năm 2018 Tạp chí Luật học ISSN Tác giả
14 Thương nhân theo pháp luật thương mại Việt Nam Tạp chí Nghiên cứu lập pháp ISSN Tác giả
1900.633.246 tv.luatnamson@gmail.com Follow on facebook